ELISABETH LANGELAND MATRE KARI PEDERSEN

— Skam, skandale, en ufattelig bommert!

Skjellsordene haglet over de stakkars utskremte fra Bergen kommune som fikk den utakknemlige oppgave i går kveld å orientere et 30-talls beboere på Skansen om planene for boligsoneanlegget i Skansedammen.

Alle politiske vedtak er gjort og fylkesmannen har avvist en klagesak. Likevel ble gårsdagens orienteringsmøte først og fremst et forsøk på omkamp.

— Dere er i ferd med å ødelegge et av byens fremste kulturminner med dette knefallet for denne sivilisasjonsdingsen kalt privatbilen, raste forfatter Erling Gjelsvik, som åpnet kanonaden mot parkeringsdirektør Borghild Lekve.

Ny trafikkplan

Det beboerne fikk presentert var en ny trafikksaneringsplan for hele Fjellsiden. Minst 190 parkeringsplasser på gateplan skal vekk når parkeringsanlegget står klart. Hele boligområdet nedenfor Skansen brannstasjon får parkeringsforbud. Henrik Wergelands gate blir hovedgjennomfartsåre, mens andre gater blir helt eller delvis stengt for trafikk.

Etter at byrådet er orientert om saneringsplanen, skal den legges ut på høring, opplyste Laila Rosseland fra kommunens planavdeling.

Det som skulle være rosinen i pølsen, var planene for den nye Skanseparken. Slik Skansedammen står i dag er den i prinsippet stengt for allmennheten. Parkeringsanlegget vil redusere dammen til en 20 centimeter grunt vannspeil. Rundt vannspeilet anlegges et nytt parkanlegg.

Grønn etat har fått i oppdrag fra Bergen parkeringsselskap å lage et skisseforslag til parken. Idé-skissen er utarbeidet av landskapsarkitektene Terje Kalve og Frauke Materlik, og deres mål er å lage et rolig sted med turveier, plattinger, benker, solterrasser og gressflater for lek.

— Faglig sett synes Grønn etat dette er et spennende prosjekt, sier parksjef Sissel Lerum til Bergens Tidende.

Også planene for parken skal ut på høring.

- En suppe av løv!

Da serien av innbydende park-illustrasjoner var presentert, fikk Mogens Lock Hansen fra Grønn etat riktignok ros for flotte planer. Før kritikken meldte seg:

— Det blir en suppe av løv! Der kommer til å flyte av hundelort! Har dere tenkt over hvor mye ekstra trafikk isbanen vil tiltrekke seg?

Etter planen skal arbeidet med parkeringsanlegget begynne i oktober. Men siste ord om Skansedammen er neppe sagt. Motstanderne har klaget vedtaket inn for Sivilombudsmannen og krever dessuten at riksantikvaren freder Skansedammen og parken rundt.

NY SKANSEPARK: Slik ser landskapsarkitektene for seg at Skanseparken kan bli, med hellelagt spaservei rundt den grunne dammen og solterrasser i skråningen bak.<p/>ILLUSTRASJON: KALVE LANDSKAPSARKITEKTER