Aftenposten kunne søndag fortelle at den nye regjeringen foreløpig sier stopp til nye universiteter, «inntil nye universitetsopprettelser er evaluert».

Med nye universiteter sikter regjeringen til de fire som har blitt opprettet i løpet av de ti siste årene.

— Vi synes vi ser at veldig mange høyskoler har prioritert sterkt å få universitetsstatus, snarere enn å lage best mulig studier, og vi er bekymret for om det bidrar til økt kvalitet. Inntil vi har fått svar på den bekymringen, vil vi ikke tillate nye universitet, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad (H) til Aftenposten.

Det er kvalitetsreformen fra 2003 som gjorde det mulig for høgskoler å bli universiteter, hvis de oppfylte bestemte krav.

- Ikke bekymret

Høgskolen i Bergen har som ambisjon å bli universitet innen 2020. Rektor Ole-Gunnar Søgnen, er kjent med Høyres standpunkt og formuleringen i regjeringsplattformen.

— Vi er ikke bekymret for dette. 2020 er såpass langt frem at dette nok vil være avklart i god tid før det, sier han.

De vil dermed fortsette arbeidet med å oppfylle de reglene som er satt for å bli universitet, som deriblant er fire doktorgrader.

— 1. mai sendte vi inn søknad om vår første doktorgrad, innen lærerutdanning. Nå på fredag søkte vi om vår andre, innen helsefag. Neste år planlegger vi å søke om en doktorgrad innenfor teknologiområdet, og hvilket felt den siste doktorgraden skal omhandle vil vi peke ut i desember, sier Søgnen.

Fire vil bli universitet

Ifølge Aftenposten er det tilsammen fire høgskoler som ønsker eller vurderer å bli universitet:

*Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ønsker å sende universitetssøknad i 2015.

*Høgskolen i Bergen har ambisjon om å bli universitet innen 2020.

*Høgskolen i Buskerud og Vestfold, som slår seg sammen fra nyttår, har ambisjoner om å bli universitet.

*Høgskolen i Telemark vurderer å slå seg sammen med Universitetet i Agder.

I 2012 hadde disse nesten 38 000 studenter.

Støtter evaluering

Søgnen påpeker at det ikke er tittelen som er årsaken til at at høgskolen vil bli universitet.

— Det vikigste er at vi ønsker å utvikle oss i retning av disse kravene. Vi har ansvar for profesjonsutdanninger som er viktige for samfunnet - både lærere, helsepersonell og ingeniører. Disse blir bare enda viktigere fremover, og de må utvikles og forskes på for å være relevante, sier han.

Regjeringens planlagte evaluering av de nye universitetene, er han positiv til.

— Det syns jeg høres fornuftig ut. Det er den beste måten å vise at de er av god kvalitet.