— VI SER OFTE at de som vinner mange renn som ungdom ikke er de som senere vinner nasjonale renn. De unge flyter i stor grad på talentet i begynnelsen. Men ikke sjelden er det de som ligger i det midterste sjiktet som kan bli verdensmestere. De som liker å trene, sier Svein Olav Brurud. Han jobber med rekruttering innen hoppsporten for Norges Skiforbund,

Bjørn Einar Romøren er ett av få eksempler på det motsatte. Han vant også det mest som ung.

DET STØRSTE FRAFALLET i hoppsporten kommer rundt 12-13-årsalderen. Da begynner mange å hoppe i større bakker. Det kan være en stor overgang psykisk. I tillegg må de unge reise lenger til de største bakkene.

— I dag gjør Norges Skiforbund alt det kan for å tilpasse dette. Du må ikke hoppe i en 60-metersbakke selv om du er blitt 13-14 år, sier Brurud.

Du trenger ikke være rebell for å være en god hopper. Men de fleste er spenningssøkende.

— De som gjør det bra i hopp, er reflekterte ungdommer som også gjør det bra på skolen, sier Brurud.

— Men du må være litt spenningssøkende?

— Ja, det er klart. Når du står der oppe på toppen av bakken og kaster deg utfor, må du ha noe spesielt i deg. Men du trenger ikke være en rebell av den grunn, sier Brurud.

SONDRE OG SINDRE har sammen med flere andre hoppere på Voss store muligheter hvis de trener godt de neste årene, tror Brurud.

— I denne sporten som i andre er det mange foreldre som tror at ungene deres skal bli verdensmestre fordi de er gode når de er 13-14 år. Foreldrene på Voss er nøkterne i forhold til dette, sier Brurud.

Han medgir at hoppsporten er noe for seg selv.

— I hopping kommer du sjelden til ferdige treningsanlegg og du må stort sett sette dem i stand selv. I tillegg er det mye reising, fordi det er langt mellom anleggene. Vi har heller ingen gode sommeranlegg her i landet, i motsetning til i Sverige, sier Brurud.

Han synes de frivillige på Voss gjør en fantastisk jobb.

— Alle må være med og dra lasset sammen i denne sporten, det skaper et spesielt miljø som jeg ikke tror du finner mange andre steder. Jeg er imponert over innsatsen de gjør på Voss, sier Brurud.