— Som regel er det bare kopperkis folk finner og pynter med, sier Trond Lien, leder i Norsk Geologisk Forening (NGF) avdeling Bergen og geolog i Norsk Hydros forskningsavdeling. Folk spør ham ofte om å bestemme steintyper, selv om geologen driver med helt andre ting til vanlig.

I morgen blir han derimot å finne på Vågsallmenningen sammen med representanter for UiB, Statoil, Norsk Hydro, Amatørgeologene og Museet, der Geologiens dag markeres med blant annet utstilling, flysimulator og altså steinkontroll. Brukte borekjerner blir også utstilt, slik at bergenserne kan få kjenne lukten av råolje.

— Geologien er en viktig del av Norge. Ikke bare finnes det stein overalt, men produksjonen av olje og gass er sentrale for vår økonomi og vekst. Samtidig har folk liten eller ingen kjennskap til for eksempel hvordan jorden er bygd opp og hvordan vi kan dra nytte av den, sier Lien.

Norsk Geologisk Forening feirer hundre år i år, og håper den nasjonale markeringen av geologiens dag kan vise folk hva geologi egentlig er. Oljeselskapene er avhengig av geologiske kunnskaper, men mangler folk innenfor faget. Gjennom geologiens dag håper NGF å rekruttere flere unge, blant annet gjennom de 12 forskjellige arrangementene i Hordaland.

I forbindelse med markeringen i Hordaland får ca. 15 skoler besøk av en geolog fra Universitetet i dag. Det blir geologiske byvandringer i steinbyen Bergen med Øystein Janssen, som viser hvordan stein er blitt brukt til å lage noen av de flotteste bygningene i byen. Både lørdag og søndag blir det geologiske vandringer, blant annet i Midtbygda og på Herdla. Hele programmet finnes på www.geologi.no/geologiensdag.

— Mange har inntrykk av at geologifaget er kjedelig, at vi bare går rundt og ser på gråstein, men det er langt fra sannheten. I dag ser vi aller mest på datamaskiner med avansert teknologi, sier Lien.