• Jeg er skuffet over Asfalt-Krf og Asfalt-Ap, sier Alf Helge Greaker i Fylkestingets samferdselsutvalg om jubelropene for Arnatunnelen. Byråd Filip Rygg (Krf) avfeier kritikken.

— Vi trenger en ny Ringveg Øst som ligger mye lengre sør enn det som ble foreslått i går, mener nestleder for samferdselsutvalget i Hordaland fylkesting, Alf Helge Greaker (V).

Han sier de nye forslagene om Arnatunnel som ble fremlagt for politikere hos Bergen Næringsråd i går ikke vil avlaste trafikken tilstrekkelig og er er for nært sentrum, Både trafikkutfordringene og løsningen på problemene ligger lengre sør, mener Greaker:

— Hvis vi skal begynne med helt nye prosjekter ville jeg heller prioritere fastlandsforbindelse fra Sotra til Bergen sør. Da vil man få et godt ringveisystem rundt hele Bergen og få en reell avlastning fra øst og vest. Dette vet jeg kommunen har vært inne på, sier han.

- Kan utkonkurrere Bybanen

I begge de nye hovedforslagene går Arnatunnelen helt fra Fyllingsdalen via Fjøsanger til Arna. Greaker mener tunnel fra Fyllingsdalen til Fjøsanger vil utkonkurrere en mulig fremtidig bybanetrasé.

— Biltunnelen vil konkurrere med tenkt Bybanetunnel fra Kronstad til Fyllingsdalen.

Bybanetraseen er ikke avklart enda. Det må være på plass før man kan diskutere tunnel fra Fyllingsdalen til Fjøsanger, mener nestlederen i samferdselsutvalget.

— Å gi bilen et konkurransefortrinn på samme strekning, er en svært dårlig løsning som Krf her henger seg på. Jeg er skuffet over både Krf og Ap, sier Greaker.

Avfeier kritikken

Nestleder i Komité for miljø og byutvikling i bystyret, Erlend Horn, representerte Venstre på fremleggingsmøtet for Arnatunnel-planene i går. Byråd for byutvikling, klima og miljø, Filip Rygg (Krf) mener Greaker står alene og at Horn ville sunget ut på møtet om Venstre sto samlet om kritikken.

— Om venstre var imot Arnatunnel ville de sagt ifra. Men Horn sa ingenting om dette, sier byråden.

Rygg mener at en Ringveg Øst ikke vil fungere om den legges så langt sør som Greaker ønsker.

— Om Greaker mener dette så kan han vel like gjerne legge Ringveg Øst utenfor hele Bergen kommune. Problemet med Ringveg Øst har hele tiden vært at den ligger for langt sør slik at den i realiteten ikke vil avlaste trafikken, sier Rygg.

Byråden mener at poenget er å få E39 ut av sentrum, og at forslagene om biltunnel fra Fyllingsdalen til Fjøsanger i Arnatunnelen er for prematurt til å mene noe om.

— Forslaget via Fyllingsdalen til Fjøsanger har vi ikke tatt stilling til enda. Det er foreløpig kun en skisse på et ark. Ideen er interessant, men forslaget må utredes, for ingen aner konsekvensen av dette, sier han.

Byrådet mener Greakers argument om at biltunnelen kan utkonkurrere en fremtidig bybanetunnel til Fyllingsdalen ikke holder.

— Vi har et ansvar for å sikre at Bergen kan fungere, og da må vi flytte tungtrafikken ut fra sentrum. Tungtrafikken vil aldri gå på bybane, den må fortsatt gå på veien, sier Rygg.

Også Aps HaraldSchjelderup mener kritikken fra Greaker faller på sin egen urimelighet.

— Venstrevil ha like mye asfalt som oss, de vil bare legge asfalten lenger sør, sierAp-politikeren.

Han håperGreaker og Venstre ikke vil boikotte planene om Arnatunnelen.

— Vihåper at venstre også vil være med i en god og konstruktiv dialog omprosjektet, sier han.

- Kollektivtunnel

Erlend Horn sier han i utagngspunktet er positiv til Arnatunnel-planene, men at videre utdredninger må til for å ta en avgjørelse på om innslagspunktet i tunnelen er langt nok sør.

— Jeg oppfatter ikke at vi er særlig uenige. Det vi eropptatt av at innslagspunktet for Arnatunnelen kommer langt nok sør. Det som er viktig for oss er å fåtrafikken fra E39 ut av Bergensdalen, skriver han i en e-post til BT.

— Det samme gjelder forslaget om tunnel fra Fyllingsdalen og østover. Om detkommer i konflikt med Bybanen, må vi selvsagt si nei. Men for meg er det altfor tidlig i prosessen til å konkludere nå, fortsetter Horn.

Horn skriver i en annen e-post til BT at forslagene til Arnatunnel åpner for å gjøre Løvstakktunnelen til en ren kollektivtunnel.

— Mulighetsstudien for Arnatunnelen gir oss sjansen til å gjøre Løvstakktunnelen til en ren kollektivåre. Det er noe vi i Venstre vil jobbe videre med, sier han.

— For oss er det viktig at innslagspunktet for Arnatunnelen kommer tilstrekkelig lang sør til å skjerme Bergensdalen for trafikken fra E39. Hva som må til for å få til det vil nærmere studier vise, men vi ser allerede nå at det kan være mulig å få til en overgang til Ringvei Vest.

— Jeg tar selv buss over Puddefjorden hver dag, og særlig i morgenrushet står bussene bom fast. Dette er en stor flaskehals som kan fjernes om vi tar de riktige valgene, sier Horn.

Hva mener du om Arnatunnel-forslagene?

VIL IKKE LENGER SØR: Det er problematisk å legge vei for langt sør, mener byråd Filip Rygg (Krf). - Det vil ikke avlasteså mye som vi trenger, sier han om Greakers innspill.
Kristine Lindebø