Det er nemlig strenge krav til hvor tett bebygd et område må være for å kalles et tettsted. Dermed blir byen Bergen bare ett av seks tettsted i Bergen kommune.

I dag kom Statistisk Sentralbyrå (SSB) med sin tettstedstatistikk. Den finner du her.

Av kommunens 239 209 innbyggere bor 230 403 i tettsteder. Blant disse er fordelingen slik:

 • Bergen 213 585
 • Hylkje 1 853
 • Ytre Arna 2 484
 • Indre Arna 6 117
 • Espeland 1 793
 • Fanahammeren 3 539

Rundt 8800 innbyggere bor altså i Bergen kommune, men ikke i tettsted, slik SSBs definisjon er.

Andre større tettsteder i Hordaland:

 • Leirvik 11 028
 • Osøyro 7 923
 • Odda 5 359
 • Vossevangen 5 571
 • Askøy 17 224
 • Knarvik 4 265

Alle tall er hentet fra SSBs statistikker.

I landet som helhet økte antall bosatte i tettsteder med om lag 24 000 i løpet av 2004. De fire største tettstedene står for hele 63 prosent av veksten.

I alt var det 3 560 137 bosatte i til sammen 909 tettsteder i Norge per 1. januar 2005. Dermed bor i alt 77,6 prosent av befolkningen i tettsteder.

Folkemengden i tettsteder steg med om lag 24 000 innbyggere i 2004 (0,7 prosent), mens det samlede tettstedsarealet økte med om lag 2 kvadratkilometer (0,07 prosent). Til sammenligning økte det totale folketallet i Norge i samme periode med 0,6 prosent.

Befolkningsveksten i storbyene fortsetter. I de fire største tettstedene Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim bodde det om lag 1 345 000 personer per 1. januar 2005. Veksten i disse tettstedene var i 2004 nær 15 000 personer, eller vel 1 prosent. Oslo tettsted stod for 45 prosent av veksten i tettstedsbefolkningen ý 10 700 personer.