Byråd Lisbeth Iversen sa til bt.no i går at det er et stort problem at miljøvennlige løsninger som betalt busskort blir «straffet» med skatt, mens gratis parkering på jobben er skattefritt.

Ifølge statssekretær Roger Schjerva i Finansdepartementet er det ikke aktuelt å fjerne beskatningen av betalt månedskort.

— For skattesystemet er det viktig at alle økonomiske fordeler fra arbeidsgiver til arbeidstaker blir skattlagt, uansett om det skjer gjennom lønn eller på andre måter. Det er viktig av hensyn til rettferdighet, fordi ikke alle har tilgang til dette godet, og effektivitet, fordi vi ikke ønsker å stimulere til økt bruk av slike typer fordeler, sier Schjerva.

— Vanskelig å skatte parkering

Statssekretæren sier at gratis parkering er skattefritt kun fordi det er praktisk vanskelig å administrere. Det skyldes blant annet at verdien av en parkeringsplass varierer fra null i utkantstrøk til godt over 4000 kroner i måneden i Oslo sentrum, ifølge Schjerva.

— Prinsipielt burde parkering også vært regnet som en skattepliktig fordel, men det er ikke mulig å finne en praktisk løsning for dette, sier han.

— Det er tull, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Han mener regjeringen opprettholder en urettferdig og miljøskadelig ordning, stikk i strid med den generelle oppfordringen om å kutte utslipp av klimagasser.

— De legger til rette for at arbeidstakere skal bruke bilen i stedet for buss og trikk. Dette er vrangvilje. Det bør ikke være vanskelig å beregne markedsverdien av disse parkeringsplassene, sier Haltbrekken

Vestlandsforskning har regnet ut at bedrifter i hovedstaden tilbyr sine ansatte parkeringsplasser til en samlet verdi av én milliard kroner i året.

Dette er vrangvilje.

Lars Haltbrekken

- Det finnes løsninger

Haltbrekken mener andre land har funnet gode løsninger på problemet. Danskenes ordning med «erhvervskort» gjør at arbeidsgivere skattefritt kan sponse kollektivtransport for sine ansatte.

I den amerikanske delstaten California kan arbeidsgivere tilby økonomisk kompensasjon i stedet for gratis parkering. De ansatte kan så velge om de vil bruke pengene på parkering, buss eller tog - eller stikke pengene i lommen, dersom de går eller sykler til jobben.

— Da blir det likt for alle. Og den som tjener mest, er den som velger den mest miljøvennlige løsningen - å gå eller sykle, sier Haltbrekken.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa foreslo selv å fjerne denne beskatningen i 2003. Hun har ikke besvart bt.nos henvendelser om saken.

Hva mener du om skatt på betalt kollektivtransport? Bruk kommentarfeltet.