– Dag Skansen viser en farlig holdning til demokratiske prosesser, sier Kjersti Toppe (SP) og Lillian Blom (SV) til Åsane Tidende , som i dag vil be bystyret om å utsette saken grunnet saksbehandlingsfeil.

–En krampetrekning, sier Skansen.

Enkeltbekkasin

– Ville det hatt en betydning for utfallet dersom det ble funnet åkerrikse på området?

– Dersom det var slik, så måtte man tatt det hensynet, sier Skansen.

– Men her er det kun snakk om en enkelt bonde som hevder at den sjeldne fuglen holder til i området. Ingen andre har noensinne gjort slike observasjoner, og bonden selv kan ikke dokumentere det.

Skansen mener derfor det blir useriøst når de to medlemmene av Komite for miljø og byutvikling Kjersti Toppe (SP) og Lillian Blom (SV) nå ønsker å ta saken videre til Miljøverndepartementet på dette grunnlaget.

Prærien

– De uttrykker seg som om de vet bedre enn samtlige faginstanser, sier han.

– Kjersti Toppe og Lillian Blom ønsker seg tilbake til prærien, og vil aldri bli fornøyde uansett. Flytter man Ikea til et annet sted, får vi bare en ny debatt. De vil alltid klare å grave frem en sjelden art som ingen andre har hørt om.

– Er det ikke et problem at vi bygger ut alle grøntområdene i Åsane?

– Det finnes mengder av grøntområder igjen i Åsane. Vi har Hjortlandsdalen, Bontveit og Salhusfjellene, sier han, og forteller at han selv er en ivrig turgjenger i Morvikfjellet.

– Det er ingen som har fortrengt store naturreservater der.

Asfalt eller park?

– Vi trenger naturområder også i de sentrale deler av Åsane, sier Kjersti Toppe.

– Man skal ikke reise mye rundt for å se hvor sterk vekt det legges på dette i byplanleggingen andre steder, inklusiv Bergen sentrum. Jeg kan ikke godta at vi ikke skal ha råd til slike areal i Åsane, men bare bygge ut alt. Skal folk trives i et sentrumsområde, må det være fint der.

– Skansen hevder at du og Lillian Blom ønsker dere tilbake til prærien?

– Dag Skansen debatterer usaklig. Hans alternativ er å la markedet og pengesterke, private utbyggere styre byutviklingen i Åsane – og bygge lokk over de verste feiltrinnene i ettertid. Når det gjelder Nyborgsmyren, ser vi for oss en sentral bydelspark i dette området. Det var vårt alternativ til Ikea-bygget. Vi tror at mange åsabuer er enige med oss i en slik prioritering.

– Mangelfull saksutredning

Lillian Blom og Kjersti Toppe har nå tatt saken videre til Miljøverndepartementet. På bystyremøtet i dag kommer de til å kreve at saken utsettes grunnet saksbehandlingsfeil.

– Dag Skansen kaller innspillene deres for krampetrekninger. Hva tenker du om det?

– Da vil jeg hevde at han har misforstått planprosessene i kommunen, sier Toppe.

– Når en reguleringsplan skal godtas, må man gå inn og se hva som faktisk står der. Uansett hva man mener om utbyggingen, så er Byrådets saksutredning mangelfull. At Dag Skansen ikke vil bry seg med det, er opp til ham. Men det er arrogant, og det viser en farlig holdning til demokratiske prosesser.

Bekymret

Byråd for klima, miljø og byutvikling Lisbeth Iversen (KrF) meldte før helgen en bekymring til byråd for byggesak og bydeler, der hun ber om en tilbakemelding på om forholdene rundt rødlisteartene er godt nok belyst i bystyresaken som fremmes i dag.

– Jeg har fått flere henvendelser med spørsmål om disse fugleartene etter at dere tok dette opp, sier hun til Åsane Tidende .

– I likhet med resten av Byrådet har jeg lagt til grunn den fagrapporten som har fulgt behandlingen. På grunn av de nye innspillene, har jeg spurt om dette er nye forhold som ikke tidligere er blitt belyst eller besvart.

Besøk Åsane Tidende på nett.

Les flere nyheter på våre lokalsider.

Bør Ikea få bygge? Si din mening.

BYDELSPARK: - Statssekretær Heidi Sørensen (SV) sier at hun nå har sendt saken til vurdering i Miljøverndepartementet, sier Lillian Blom (til høyre), som sammen med Kjersti Toppe ser for seg en sentral bydelspark på området der Ikea ønsker å bygge.
Magne Fonn Hafskor
STØTTER IKEA: - Ikea-utbyggingen vil være et viktig tiltak for å ta vare på det flotte området på Nyborgsmyren, sier Dag Skansen (H).
Magne Fonn Hafskor
RØDLISTEARTER: - Jeg har bedt byrådet om en tilbakemelding på om forholdene rundt rødlisteartene er godt nok belyst i bystyresaken, sier byråd Lisbeth Iversen.
Magne Fonn Hafskor