Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har konkludert med at Ikea-utbyggingen på Nyborg er i samsvar med kommunedelplanen og fylkesplanen. Dermed kan Ikea starte byggingen, skriver Åsane Tidende.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har vært oppnevnt som settefylkesmann til å behandle saken, etter at Fylkesmannen i Hordaland sa seg inhabil.

Stor motstand

Det har vært stor motstand mot plassering av varehuset på Nyborgsmyren i Åsane. Naturvernforbundet i Hordaland, naboer og bedrifter i området har vært svært negative fordi området er et attraktivt friluftsområde.

Les også: — For gule og blå for Bergen

Hordaland fylkeskommune har lagt til grunn at plasseringen er i samsvar med fylkesplanen og rådet til at Ikea fikk bygge på stedet. Kommunen har lagt til rette for bygging gjennom kommunedelplan og reguleringsplan.

«Vi har etter ei brei vurdering kome fram til at det ikkje er krav om samtykke frå fylkesmannen for å plassere varehuset på området. Saka blir derfor avvist, men det er høve til å klage saka opp til Miljøverndepartementet», skriver Fylkesmannen på sine nettsider.

Anker

Leder i Naturvernforbundet i Hordaland, Espen Edvardsen, varsler allerede nå at saken vil bli anket.

– Det kommer bombesikkert en anke, vi har allerede begynt å kladde den. I den tiden vi lever i, med klimakrise, kan man ikke tillate en slik transportmaskin. Dessuten ødelegger man et friområde, sier Edvardsen.

Naturvernforbundet mener byggeplanene kommer på kollisjonskurs med kjøpesenterforskriften. Forskriften kom i 2008, og formålet er å hindre en utvikling som fører til byspredning og bilavhengighet. Les mer om forskriften her.

I vedtaket slår Fylkesmannen fast at varehuset er et dårlig tiltak.

«Det er ikke tvil om at plassering av nytt varehus ca. 1 km fra eksisterende Åsane senter etter vårt skjønn kan sies å være problematisk i forhold til retningslinjens formål om å styrke eksisterende by- og tettstedssentre, å unngå en utvikling som fører til byspredning og bilavhengighet, å bidra til miljøvennlige transportvalg og å begrense klimagassutslippene.»

Fylkesmannen mener at dette «åpenbart vil kunne lede til økt bilbruk» og at en «etablering vil gå på bekostning av viktige frilufts- og rekreasjonsinteresser». Likevel konkluderer han med at Bergen kommune kan gi byggetillatelse uten samtykke fra Fylkesmannen.

– Det interessante er jo at fylkesmannen er enig i at dette er en klimabombe, men juridiske spissfindigheter og politisk press gjør at han konkluderer som han gjør, sier Edvardsen i Naturvernforbundet.

Pris: 1 milliard

Det 37.500 kvadratmeter store varehuset på Nyborg skal etter planene åpne i første halvdel av 2011. Varehuset er priset til om lag en milliard kroner, og mellom 700 og 800 personer skal bygge nye Ikea.

Hva mener du om utbyggingen? Si din mening.