Pappapermisjon har vært et hett tema i valgkampen, men i ordet legges det til grunn at barn har foreldre av ulikt kjønn.

Da Stine Strøm-Andersen fikk brev fra NAV om fødselspermisjon til datteren Charlie som hun har med sin kone Camilla, var overskriften «Om fedrekvoten til far».

— Det er jo rart at det heter fedrekvote når det er en kvinne som skal ta det ut, sier Stine Strøm-Andresen.

BREV FRA NAV: Her får Stine vedtatt fedrekvote.

Hun etterlyser en mer liberal tilnærming til endringene som kom med den nye ekteskapsloven i 2009.

— Systemet følger ikke med

Konen hennes er oppgitt over at systemene ikke har fulgt etter de endringene som kom med den nye ekteskapsloven i 2009.

Siden da har lesbiske par hatt rett til assistert befruktning ved norske sykehus. Foreløpig er det sykehuset i Haugesund og rikshospitalet i Oslo som tilbyr dette.

— Det kan da ikke være så vanskelig å bruke riktige uttrykk, det burde strengt tatt bare dreie seg om et par tastetrykk. Man kunne jo for eksempel kalle fedrekvoten for medforeldrekvoten, mener Camilla Strøm-Andresen.

Også i skjemaer på sykehuset ble konen kalt «far».

— Det gjelder jo i hele papirmøllen. Overalt blir den andre moren kalt for far. Det er sånne ting som gjør at man merker at man fortsatt er annerledes.

Fedrekvoten viktig i valgkampen

— Tanken har jo slått meg at det er rart at man ikke klarer å integrere i systemet de endringene som er gjort i lovverket, sier Bård Nylund, leder i Landsforeningen for lesbiske og homofile (LLH).

Fedrekvoten er et av de viktige temaene i årets valgkamp. Nylund synes det bør komme frem i debatten at det også finnes barn som har to mødre eller to fedre.

— En politiker som innimellom hadde klart å reflektere over dette, ville for meg fremstå som en moderne politiker, sier han.

Nylund synes dette er en av de tingene som gjør at de homofile kjenner på annerledesheten i samfunnet.

— Selv om dette ikke akkurat er en av de viktigste kampsakene våre, burde det være mulig å skape et språk som også inkluderer minoriteten, sier han.

- Egentlig morsomt

Paret understreker at de ikke sutrer, og at de er glade for at det endelig har blitt akseptert og lovregulert at to kvinner kan stifte familie sammen.

— Personlig synes jeg egentlig at det var morsomt å bli kalt far, for jeg er ikke særlig fintfølende av meg, sier Stine Strøm-Andresen.

Hun mener likevel at rett skal være rett og at det bør være riktige betegnelser i offentlige skjemaer og brev.

— Det er jo litt diskriminerende å bli kalt en mann når man er en kvinne. Man føler seg jo litt som en tulle-forelder, når man blir omtalt som noe man ikke er, sier hun.

— Det burde være mulig å ha et system med ord og uttrykk som beskriver den virkeligheten vi lever i, der det ikke er nødvendig å kalle en kvinne for far, sier Nylund i LLH.

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik har forståelse for parets frustrasjon.

— Jeg skjønner at det kan oppleves som krenkende når systemet henger igjen i feil tituleringer som ikke anerkjenner den rollen man faktisk har. Man er jo strengt tatt ikke far når man er kvinne, sier Ørstavik.

Ørstavik kan ikke skjønne at det skal være vanskelig å få orden på dette.

— Det må da være enkelt å kalle medmødrene for det de faktisk er, sier hun.

- Må vennes til

Camilla Strøm-Eriksen tror at riktige betegnelser vil gjøre noe med holdningene i samfunnet.

— Hvis menn for eksempel blir vant til å se skjemaer der det står far/medmor, er jo det også en måte å gjøre folk vant til at det faktisk er mange familier som består av to kvinner og barn, sier hun.

Paret kjenner flere andre lesbiske par som har fått barn ved hjelp av assistert befruktning.

— Vi kjenner ti andre par som har fått barn i løpet av de to siste månedene. Så det er klart at det etter hvert er en god del kvinner som blir kalt for far, sier de.

Kontorsjef Anita M. Sivertsen i Arbeids- og velferdsdirektoratet sier at de kun følger loven når de kaller medmor for far.

— Ordene vi bruker følger av lovteksten. I lov om folketrygd brukes ordene foreldre, mor, far og fedrekvote. Denne lovteksten er det Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som foreslår og Stortinget som vedtar, sier Sivertsen.