JØRN ARNE TOMASGARD

Informasjonssjef Anne Vinje Stølann i If understreker at det er for tidlig å uttale seg om denne saken siden de ikke har sett på åstedet.

— Men generelt kan jeg si at når vi tegner forsikringer, legger vi til grunn at offentlige forskrifter for brannsikring er fulgt. Vi legger til grunn at opplysningene vi får er riktige. Hvis ikke gjelder ikke forsikringen, sier hun.

Avkorting eller avslag?

Informasjonssjef Stein Haakonsen i Finansnæringens Hovedorganisasjon sier til BT at det kan bli avkorting eller avslag på forsikringsutbetalingen. Grunnen er at brannvesenets etterforskning har avslørt at det ikke var røykvarslere i lokalene, at rømningsveiene var mangelfullt merket og at det manglet slokkeutstyr. Brannsjef Helge Eidsnes karakteriserte brannsikringen som slendrian.

If kommer til å gå inn med egne etterforskere så snart politiet gir klarsignal til det, trolig i løpet av helgen.

Långiver Nordea er ikke redd for å tape penger på brannen i Lille Øvregate 32. - Dette er en sak mellom eier og forsikringsselskap, sier banken.

— Poenget er at vi har pant i eiendommen. En forutsetning for å gå inn som långiver er at eiendommen er forsikret. Forsikringsselskapet plikter å betale ut forsikringspremien til oss. Dette er oss som långiver uvedkommende, det er en sak mellom huseier og forsikringsselskap, sier regionsjef for Nordea på Vestlandet, Inge Støve.

Regress?

Informasjonssjef Anne Vinje Stølann i If bekrefter dette. - Når en person har forsikring og en bank har lånt ut penger, vil forsikringsselskapet forholde seg til banken. Viser det seg at forsikringstakeren har gitt uriktige opplysninger og det er vist grov uaktsomhet, kan man gå til regresskrav, sier Stølann.

Kredittinformasjonen viser at banken har pant på fire millioner kroner i eiendommen i Lille Øvregate 32. Men siden Hove eiere flere bygninger kan pantet også innbefatte disse. If ønsker ikke å gå ut med hvor mye bygget er forsikret for.

PÅ PLASS I HELGEN: If kommer til å gå inn med egne etterforskere i brannskadde Lille Øvregate 32 så snart politiet gir klarsignal til det, trolig i løpet av helgen.<p/>FOTO: HELGE HANSEN