— Skomakerdiket er et fantastisk fint område både for barn og voksne, sier Erik Nesgaard, styreleder for Bergens Skog- og Træplantningsskap. Opprustingen har stått på planen i mange år. Endelig er det lykkes å gjennomføre arbeidet. Nesgaard er oppriktig glad for at det har blitt så fint.

Særdeles flott

Rasteplassen er særdeles flott. Her er to solide bord omgitt av like solide benker. Taket over bord og benker er bygd på gamlemåten med f. eks trenagler i stedet for spiker.

Åtte sauer og lam kommer ruslende da vi besøker Skomakerdiket søndag morgen. Den gode roen ved det vakre vannet på Fløyen er velgjørende både for dyr og mennesker.

Jubileumsgave fra Statoil har gjort arbeidet mulig. I fjor var det 20 år siden oljeselskapet etablerte sin driftsorganisasjon for Gullfaksfeltet i Bergen. I den anledning ble det gikk 250.000 kroner til opprusting av Skomakerdiket og 300.000 kroner til Universitetet i Bergen.

Skomakerdiket oppsto en gang mellom 1716 og 1738. Byens skomakerlaug fikk den gang demme opp bekken ved Fløyen-platået. Skomakerne hadde bruk for vannkraft til en barkemølle de bygget ved Starefossen.

Naturperle

Skomakerdiket er en naturperle både små og store har glede av. Familier, vandrere og turister legger gjerne turen bortom nå i sommer. Området benyttes også av speidere, skoler og barnehager.

For 20 år siden ble det mudret og kjørt på sand innerst i Skomakerdiket, slik at vannet egnet seg bedre til bading for de minste. Nå er det fylt på litt mer sand. Stien rundt vannet er gruset. En stor helle er lagt over en av bekkene. Dessuten er det steinsatt så flott langs sidene av bekken.

Her er og skapt permanente grill- og bålplasser. En stor metallkurv er satt ut der folk kan legge brukte engangsgriller.

— Vi verner om naturen samtidig som vi gjør den mer bruksvennlig, påpeker Erik Nesgaard. Også Fløysletten skal opprustes som aktivitetsområde.

IDYLL: Den nye overbygde spiseplassen ved Skomakerdiket er laget i gammel stil. Også sauene trives her.<p/>FOTO: ODD MEHUS