– Jeg er fornøyd med at ansvaret er plassert, og at dommen sånn som jeg leser den er veldig klar, sier Øvstebø.

Hun er i Sunnhordland tingrett tilkjent 3000 kroner i erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, etter at datteren i 2002 fikk et håndballmål i hodet i Litlabøhallen på Stord. Moren var hjemme sammen med den skadde datteren i seks dager etter ulykken.

Øvstebø vant imidlertid ikke frem med sitt krav om oppreisning til datteren etter ulykken.

Moren understreker at det ikke har vært pengene som har motivert henne til å ta saken til rettsapparatet.

– Vi gikk til sak fordi vi ville sette søkelyset på preventivt sikkerhetsarbeid slik at sånne uhell kan unngås, sier hun.

Saken havnet i Sunnhordland tingrett etter at IL Solid anket forliksrådets avgjørelse om at moren skulle få erstatning.

Kraniebrudd

Ulykken skjedde i 2002, da Øvstebøs datter var ti år gammel. Hun kom til Litlabøhallen litt før håndballaget hennes skulle starte sin trening. Sammen med en venninne lekte hun på en del av banen, mens et guttelag trente på den andre banehalvdelen.

Hvordan målet veltet er uklart, men 10-åringen ble truffet i hodet og pådrog seg kraniebrudd. I dag har hun ingen plager etter uhellet, men rett etter ulykken så det en stund ut til at det ene øyet hennes var alvorlig skadet.

IL Solid var klar over risikoen målene i Litlabøhallen utgjorde. Derfor ble målene normalt sikret med kjetting før trening ble satt i gang.

Idrettslaget mente imidlertid at det måtte være foreldrenes ansvar å følge med jentene før treneren deres var kommet til hallen og den organiserte treningen startet.

Det var Sunnhordland tingrett uenig i. Siden det allerede pågikk organisert trening for et annet lag på samme bane, burde også målet på den siden av banen der jentene lekte vært sikret. Dommeren understreker at jentene ikke gjorde noe galt da de lekte ved målet.

— Uforsvarlig

Foreldrene måtte også kunne regne med at idrettslaget sørget for barnas sikkerhet så lenge det pågikk trening i hallen, mener tingrettsdommer Jan Ivar Brønn.

– Det var da etter rettens mening uforsvarlig at begge målene ikke var sikret med kjetting, heter det i dommen.

IL Solids advokat Haldor Tveit er overrasket over utfallet saken har fått i retten.

– Siden jeg ikke fått diskutert dommen med mine klienter ennå, så vi har ikke tatt standpunkt til om dommen blir anket. Derfor ønsker jeg ikke å kommentere saken nærmere nå, sier Tveit.