Tertnes Idrettslag har i den senere tid bygget ut Klubbhuset ved Åstveit Idrettspark. Store deler av nybygget er innredet til en idrettskafe som skal være åpen for alle.

Medlemmene av Tertnes Idrettslag og andre brukere av Åstveit Idrettspark skal nå kunne kjøpe seg mat og drikke her. Samtidig vil det være storskjerm hvor man kan se fotballkamper, håndballkamper osv. Det er også PC med internett-tilgang som står til brukernes disposisjon.

Skal drives av unge

Det er de unge som skal stå for driften av kafeen. Voksne vil være til stede som støttespillere og sørge for at dette skal være et trygt sted å være. Resten av nybygget inneholder kontorer for de forskjellige gruppene i idrettslaget, samt et stort felles møterom.

Idrettslagets leder Thomas Næss erklærte Idrettskaféen for offisielt åpnet tirsdag kl 18.00.

I tillegg til utallige dugnadstimer fra idrettslagets medlemmer og deres foreldre, har vi hatt god hjelp økonomisk fra bl.a. Tertittenfondet, Arna og Åsane Kulturkontor og Sparebanken Vest. Uten støtte fra disse og andre sponsorer og medhjelpere hadde vi ikke klart å få ferdig et så bra tiltak på lenge enda.

Tertittenfondet v/Merethe Strømmen, Sparebanken Vest v/banksjef Magne Lien og Arna og Åsane Kulturkontor v/kultursjef John Kristian Øvrebø var alle til stede og fikk overrakt hvert sitt bilde av det fantastisk flotte idrettsanlegget som en symbolsk takk for støtten.

Alle velkommen

Åpningen ble feiret med marsipankake og kaffe til alle de fremmøtte.

Nå håper vi at barn og ungdom vil bruke Idrettskafeen som et positivt tilholdssted, kombinert med trening og kamper på Åstveit Idrettspark og i området rundt.

Tertnes IL ønsker å takke våre støttespillere som har bidratt til å ferdigstille Idrettskaféen, og vi ønsker alle velkommen innom.

KAMPER: På denne storskjermen kan man nå se fotball- og håndballkamper hver kveld.
Solveig Guterud
OPPMØTE: Godt oppmøte og alle fikk kaffe og kake!
Solevig Guterud
ÅPNET: Idrettslagets leder Thomas Næss stod for åpningen i går.
Solveig Guterud