— Taket er lekk og banen alltid veldig glatt. Det er ingen god hall å trene i, sier Øyvind Heggø.

Han vet hva han snakker om. Frem til nylig var Heggø trener for herrelaget til Bergen håndballklubb. De hadde sine ukentlige treninger i Landåshallen.

107 millioner

Idrettsanlegget er et av tolv som nylig er blitt kartlagt av Bergen kommune med tanke på vedlikehold. Eksterne rådgivere har gått gjennom idrettsbyggene og anslår at det vil koste 451 millioner kroner å gjennomføre anbefalte tiltak. Dette skal skje over en periode på ti år.

Landåshallen er et av anleggene som vil kreve de største investeringene. Bygningen bærer preg av manglende vedlikehold. Fasader bør rehabiliteres innen kort tid og vinduer må skiftes ut. Det er også løse steiner i tørrmuren langs fotballbanen. Vedlikeholdet er estimert å koste 107 millioner kroner over en tiårsperiode.

— Det er ingen tvil om at den hallen bør vedlikeholdes. Anlegget er for dårlig slik det står i dag, sier Øystein Heggø i Bergen håndballklubb.

- Klarer å betale

Kartleggingsrunden omfatter også Bergenshallen, Bjørnarhallen, Bønes idrettsanlegg, Fana stadion, Fyllingsdalen idrettshall, Haukelandshallen, Laksevåg idrettshall, Landåshallen, Slåtthaug idrettshall, Slåtthaug kunstisbane, Stemmemyren idrettsanlegg og Åstveithallen.

Alle har behov for vedlikehold for flere millioner.

Ifølge byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen er en utgift på 451 millioner kroner håndterbart.

— Vi snakker om at dette skal skje over en periode på ti år. Nå fokuserer vi på kartleggingen av bygningenes tilstand. Etterhvert må opprustningen innpasses i budsjett og økonomiplaner på vanlig måte, sier hun.

Usikker framdrift

Kartleggingen av idrettsanleggene er en del av vedlikeholdsplanen for alle kommunale bygg.

— Det spesielle med Bergen ikke er at vi har etterslep på vedlikehold men at vi faktisk har en plan om hvordan dette skal håndteres. Bystyret skal holdes løpende informert og nå ønsket vi å vise hvor langt vi har kommet, sier byrådslederen.

Hun kan ikke si noe om når arbeidet med opprustningen kommer i gang.

— Først må vi bestemme oss for hvilke tiltak som er aktuelle. Så må dette tilpasses budsjettene og tilgangen på arbeidskraft. Akkurat nå er jo presset veldig stort i byggebransjen, sier Stolt-Nielsen.

SLITT: Landåshallen er blant de mange idrettsanleggene i Bergen som trenger omfattende vedlikehold.
Arkiv