Fusa symjehall — ligger på skoleanlegget på Eikelandsosen. Har sesong fra 2. september til 28. april og er åpent tirsdag, torsdag, fredag og lørdag.

Framo aktiv - privat svømmehall, som i tillegg har treningsstudio. Les mer info i denne informasjonsbrosjyren.

Fusa idrettsplass - kunstgressbane, samfunnshus med gymsal og har sandvolleyballbane under bygging. Ligger ved Fusa skule.

Strandvik sentrum - to nye sandvolleyballbaner, 20 x 40 meter flerbruks kunstgressbane og grusbane for syverfotball. Ligger ved Strandvik skule.

Eikelandsfjorden idrettsplass - gressbane og grusbane, og gymsal og garderober i tilhørende samfunnshus.

Selvågen idrettsplass - gressbane med garderobeanlegg, i tillegg også et noe redusert friidrettsanlegg.

Holdhus - tidligere lysløype som nå blir bygget om til rulleskibane. Tre kilometer asfaltert rulleskibane og skytebane for skiskyting.

Bygdastølen skianlegg - i Hålandsdalen, er i ferd med å bygges ferdig. Til vinteren vil cirka fem kilometer preparerte løyper stå ferdig.

Holdhus skytebane - har 100 meters bane, 200 meters bane og bane for leirdueskyting.

Vikelio skyttarbane - benyttes av Strandvik skyttarlag.

Savner du et idrettsanlegg fra Fusa? Send en lenke og noen ord om det til lokal@bt.no

FUSA: Kunstgressbanen er en av fasilitetene på Fusa idrettsplass.
Erik Vangsnes