Andersen reagerer, sammen med en hel bydel, Landås, på at friområdet ved foten av Ulriken er tiltenkt midlertidig barnehage.

Andersen, med klubbtilhørighet i Baune, mener at det er veldig uheldig dersom grøntarealet på Montanamarken skal benyttes. Ved siden av fotballagene som trener på banen, er området brukt til fritidsaktiviteter for store og små, sommer og vinter, argumenterer han.

Motstanden i nærmiljøet har kommet tydelig frem gjennom engasjement via brevskriving til kommunen, til fakkeltog søndag. Lokale idrettsklubber har protestert, og Fotballkretsen har gitt uttrykk for hvor uheldig de synes det er for breddeidretten at svært benyttede nærmiljøbaner som Montanamarken og Kristianborgbanen, som også er utpekt, kan bli utilgjengelige fordi det legges barnehager der.

Også skikretsen har uttrykt sin misnøye overfor Bergen kommune, og viser til at det er få friområder med så gode snøforhold som på rundt Montanamarken, med et yrende liv rundt hoppbakker, langrennsløyper og akebakker.

— Forsvinner Montanamarken, har vi ingen grønne lunger igjen på Landås. Fra før er Storemarken og Johnsenmarken tatt fra oss, sier Roar Andersen.

I forrige uke sendte friidrettskretsen sitt svar på høringsuttalelsen om plassering av ren midlertidig barnehage på kastfeltet på Skansemyren. Det var blankt nei til alle planer om barnehage, det finnes ikke plass til det der om dagens aktivitetsnivå skal opprettholdes.

Byråd Hans Carl Tveit argumenterer på sin side med at det kan hende at plasseringen av midlertidige barnehager etter de tre årene de er tenkt driftet, faktisk kommer idretten til gode.

— Ta Kristianborgbanen, hvor vi planlegger å gi dem en erstatningsbane. Da kan det faktisk hende at idretten sitter igjen med to baner etterpå, lokker han.

Kommunen har nemlig noen utfordringer knyttet til støy fra Fjøsangerveien, som legger begrensninger på plasseringen av en barnehage der. De ser seg nødt til å velge dagens bane, som ligger lengst vekk fra veien.