233. Byrådet vil vektlegge idrettens synspunkter og behov når investeringer i nye anlegg skal foretas.

Delvis godkjent: Følger stort sett tilrådningene fra Idrettsrådet slik politikere i Bergen har gjort de siste ti årene, men flerbrukshaller i Sædalen, Råstølen, Løvstakken og Skjold har kommet frem på prioriteringslisten uten Idrettsrådets støtte.

234. Byrådet vil innenfor gjeldende budsjettrammer arbeide for å realisere vedtatte planer for investeringer og rehabilitering av idrettsanlegg.

Delvis godkjent : Byrådet har holdt seg innenfor sine budsjettrammer, men i perioden 2004-2007 har Trond Mohn gitt vesentlig mer til idrettsanlegg enn det kommunen har bidratt med.

235. Byrådet vil særlig prioritere arbeidet med nytt svømmeanlegg med stupemuligheter og 50-meters basseng.

Ikke godkjent: Arbeidet er blitt kraftig utsatt noe byrådet har fått sterk kritikk for. Nå ligger det til rette for et anlegg på Nygårdstangen, med byggestart til neste år.

236. Byrådet vil derfor arbeide for realisering av FYSAK-prosjektet samt videreføre satsingen på nærmiljøanlegg.

Godkjent: : Grunnstein ble lagt ned i februar i år. Anlegget skal stå ferdig ved utgangen av 2007 og romme aktiviteter som blant annet skating, dans, kampsport, bordtennis, strandvolleyball aktiviteter. Har etablert 12 ballbinger med tilskudd fra Trond Mohn, Friplass — et nærmiljøanlegg for friidrett. 237. Legge til rette for arealutvikling av for eksempel hesten- og motorsportssteder.

Godkjent : Komité for finans kultur og næring har gitt en garanti på lån til Åsane Rideklubb til bygging av ridehall og stall. Har og sikret arealer til fremtidig utvidelse av Eikåsbanen.