Arbeiderpartiet skal være en bidragsyter til idretten i landet vårt. Norge har lange og gode tradisjoner på idrett, og vår historie kan vi se tilbake på med et stort smil. Dette skal vi videreføre i årene som kommer. Idrett betyr mye for helse og trivsel. De frivillige organisasjonene gjør et fantastisk arbeid, og dette vil vi støtte opp om. Arbeiderpartiet vil prioritere barne og ungdomsidretten og sikre breddeidretten gode vilkår. Dette skal vi klare gjennom å legge til rette for nye idrettsanlegg, ved å starte nærmiljøtiltak for ungdom og støtte frivillige lag og organisasjoner.

Jeg er selv utdannet fotballtrener og er veldig aktiv i den daglige driften på idrett. Jeg følger alltid med på alle idrettsarrangement. Min filosofi går ut på at resultater er bare delmål for videre utvikling. Dette er et viktig moment for all idrett, ikke bare topp, men også breddeidretten. Gjennom en slik filosofi kan man se tilbake på hva som er blitt gjort før. Og det viktigste er å se på hva som er blitt gode resultater av og hva vi kan gjøre for å opprettholde og bedre resultatene i fremtiden.

For bredden sin del, så er det viktig å opprettholde tilbudet til alle. For å gjøre dette, må vi legge til rette for gode rammevilkår med flere anlegg, gode vedlikeholdsorninger, satse på skolering av flinke trenere og ledere, samtidig som vi skal prissette det frivillige arbeidet som blir lagt ned. Uten dette arbeidet ville aldri idretten vår vært der den er i dag.

Økonomi spiller en veldig viktig rolle for å få gjennomført en god topp— og breddeidrett. Og med den nye ordningen, der du selv kan være med å bidra gjennom kuponger som du leverer inn til Norsk Tipping, er du med å opprettholde til bedret økonomi for lag og organisasjoner som bygger på bredde. Samtidig får i tillegg de støtte fra staten og Norsk Tipping.

Toppidretten vår skal vi være stolt av, men vi må fortsette å legge til rette for at Norge er det landet i Norden som fremhever flest toppidrettsutøver over hele idrettsfeltet. Arbeiderpartiet vil være med å bidra. I Hordaland fylke har vi enda store utfordringer, men jeg skal med din støtte og min kunnskap gjøre det jeg kan for å fremheve idretten vår og bidra til at den blir enda bedre. Erfaringene mine fra hele fylket er at vi har en god kultur for samhold på idrettarrangement. Viktig at vi tar dette med oss videre og bygger på det. God samhandling fører til gode resultater for hele idretten.

Bli med meg og Arbeiderpartiet til å videreføre vår gode idrettskultur i Hordaland Fylke.

Godt valg!

Bjarte Christensen

41. Fylkestingskandidat for Arbeiderpartiet i Hordaland