Bergesen stakk av fra soning i Bergen fengsel under en kort undervisningsperm i oktober i fjor. Allerede dagen etter hadde han utgitt seg for å være finanstoppen Svein Støle for å få utlevert et sett nøkler til Støles BMW. Neste dag klarte han å lure ansatte i American Express til å levere ut et kredittkort i Støles navn, samt få utlevert likningsattesten til en annen mangemillionær, Arne Stabell Eriksen.

Ifølge Bergesens egne forklaringer var hensikten å reise til Sveits for å få tak i fem millioner kroner han tidligere har svindlet til seg. Men flukten ble kortvarig, og utbyttet magert.

Kredittkortsvindelen ble oppdaget, og bilnøklene rakk han aldri å hente. Bergesen ble pågrepet av politiet i avgangshallen på Gardermoen etter to dager på rømmen. Politiet hadde omfattende dokumentasjon på svindelforsøkene, og Bergesen tilsto sine forbrytelser i retten. Han ble til slutt dømt til intet mindre enn et tilfelle av bedrageri, et heleri, en falsk forklaring, et tilfelle av dokumentfalsk og tre tilfeller av benyttelse av falsk dokument til straffbar handling. Samt et tilfelle av unndragelse av fengselsstraff. Alt i løpet av tre oktoberdager i fjor høst.