– Vi har ikke spekulert i godtroende kristne kunder. Derimot har vi spesialisert oss på ideelle organisasjoner. En kundegruppe andre banker har ignorert, sier sjef for Verdibanken, Toralf Østli.

Han er stolt over at banken både i fjor og året før ble kåret til norges beste innskuddsbank av bladet Dine Penger.

Banken startet opp i 2003 med 85 millioner i forvaltningskapital. Den er nå vokst til 1,1 milliard kroner. Alle utlån er finansiert gjennom innskudd. Bankens 13 ansatte kunne i fjor vise til sitt første overskudd på en million kroner.

– Alt har gått etter budsjett så langt, sier Østli.

– Har dere tonet ned den kristne profilen dere startet opp med?

– Stifterne er kristne organisasjoner, og vi startet markedsføringen mot disse og deres medlemmer. Vi har derfor en kristen bakgrunn, men en bank kan i seg selv ikke være kristen, sier Østli.

Han presiserer at da banken passerte en milliard i forvaltningskapital bestemte man seg for å utvide kundesirkelen til dem som deler bankens verdigrunnlag.

– Da snakker vi alle typer ideell verdiskapning hvor man har en høyere målsetting enn bare seg selv. Man må ikke nødvendigvis ha et kristent ståsted, sier han, og fortsetter:

– I bankvesenet forstår man ikke hvordan ideelle organisasjoner fungerer. De blir derfor ikke tatt alvorlig og settes i skyggen. Mange av våre ansatte kommer fra slike organisasjoner og er interessert i deres arbeid. De vet hvordan de drives og kan derfor betjene dem bedre.

Banksjefen har selv sin erfaring fra Oslo Kristne Senter hvor han var medpastor med Åge M. Åleskjær.

Oslo Kristne Senter og Levende Ord Bibelsenter i Bergen er to av bankens tre største eiere med om lag 10 prosent hver.