I går hadde hun sin første dag i klasse 1B på Skranevatnet skole på Sandsli. Men Ida Kristin Steen Jenssen var ikke særlig nervøs.

— Neida! Jeg kan allerede skrive litt, og jeg greier å lese i Tornerose-boken, utbrøt hun stolt, mens spente elever og minst like spente foreldre ventet på talen til rektor Omar Mekki.

Hilser på rektor

Lesing og skriving blir det garantert mye av for førsteklassingene fremover. Men om få år vil informasjonsteknologi bli en like viktig del av timeplanen, også for de helt yngste. I alle fall hvis kvalitetsutvalget får det som det ønsker. Utvalget har satt grunnskolen og den videregående skolen under lupen, og har kommet med en rekke forslag til forbedringer. Blant annet skal språkfagene styrkes.

Ida Kristin er ikke redd for å få engelsk på timeplanen.

— Jeg kan snakke litt engelsk, jeg! Det er ikke noe kjedelig på skolen, jeg synes alt er gøy!

Sammen med mamma og pappa får hun hilse på rektor, og så er det bare å gjøre seg klar til den aller første ordentlige timen i klasserommet. Der filmer og blitzer ivrige foreldre så man skulle tro det var en pressekonferanse og ikke en skoletime.

Det er ikke alle barna som klarer å holde tårene tilbake når den trygge hånden slipper taket, og det bare er fremmede igjen. Men Ida Kristin har allerede noen venner i klassen, og er klar til å kaste seg ut i den norske grunnskolen. Når hun om ti år er ferdig med den, kommer mye til å se annerledes ut i elevenes hverdag.

Både blant lærere og politikere synes det å være enighet om flere av tiltakene kvalitetsutvalget foreslår. Dette er forslagene som i størst grad vil endre elevenes hverdag:

Mer løping og hopping

  • Lengre skoledag for de minste. 6-8-åringene får like lange arbeidsdager som elevene på mellomtrinnet. Timetallet kan gå opp fra 20 til 27 timer.
  • Tettere samarbeid mellom skolen og skolefritidsordningen, for å «skape helhet i læring og oppdragelse». Det kan bety at lærerne kan hjelpe elever med leksene utenom vanlig skoletid.
  • Elevene skal lære å beherske datamaskiner allerede fra første klasse. Digital kompetanse skal bli like viktig som å lese og skrive. Barna skal også lære nettvett og nettetikk, slik at de kan slippes ut på internett og i det øvrige informasjonssamfunnet.
  • Det blir en egen økt for fysisk aktivitet i løpet av skoledagen, utenom den vanlige kroppsøvingen. I tillegg blir det flere vanlige kroppsøvingstimer i videregående skole.
  • Realfag og språkfag skal prioriteres. Fremmedspråk utenom engelsk skal bli obligatorisk, og elevene skal kunne velge andre språk enn tysk og fransk.
  • Grensene mellom ungdomstrinnet og videregående skole bygges ned. De mest motiverte elevene kan «tyvstarte» på fag de egentlig skulle begynt med senere.
  • Det innføres bokstavkarakterer fra A til F på ungdomstrinnet.
  • Avgangseksamen på ungdomstrinnet forsvinner. I videregående skole skal elevene bare kunne komme opp i hovedmål eller sidemål, ikke begge deler.

Så er spørsmålet hvor lang tid det vil ta å sette forslagene ut i praksis, dersom de blir vedtatt.

— Det ser ut til at Stortinget kan få forslagene til behandling våren 2004. Da bør deler av en reform kunne settes ut i livet allerede høsten 2005. I løpet av en treårsperiode bør mye kunne gjøres, avhengig av reformens omfang, sier Astrid Søgnen, leder for kvalitetsutvalget.

Lederen for Utdanningsforbundet, Helga Hjetland, sier hun ikke er direkte uenig i noe av det utvalget foreslår.

— Når det gjelder informasjonsteknologi, er det helt klart at undervisningen bør styrkes. Da håper jeg det bevilges penger til å øke kompetansen hos lærerne, for vi vet at de mangler kompetanse når det gjelder pedagogisk bruk. Men at det bevilges penger til dette, det tror jeg ikke før jeg ser det.

IKKE SÅ FARLIG: Ida Kristin Steen Jenssen hadde sin første skoledag i går, og syntes visst ikke det var det spor skummelt. I alle fall ikke med mamma Merete og pappa Ole Johan ved siden av. I løpet av tiden hun skal tilbringe i grunnskolen, kommer mye til å forandre seg. Det kan bli adskillig lengre skoledager, mer fysisk aktivitet, og mer undervisning i språk- og realfag.<br/>Foto: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN