NAVN: Ellen Karoline Gjervan.

STILLING: Stipendiat ved Seksjon for teatervitenskap.

FORSKER PÅ: Ibsens læreår i Bergen fra 1851-1857.

Hva gjorde Ibsen egentlig i Bergen? — Mellom november 1851 og juli 1857 var Ibsen ansatt ved Det Norske Theater som var navnet den gang. Ole Bull fikk ideen, og hentet Ibsen til Bergen. Grunnen kan være at det var på tide å få norsk dramatikk oppført, og Ibsen hadde allerede skrevet to stykker. Bull hadde sett for seg at Ibsen skulle være dramatisk forfatter, men det ble fort mer enn det. Den gang var det ingen statsstøtte, man spilte for dørene, og måtte bringe alle inntekter selv.

Hva spilte man den gang? - Den gang som nå snakket man vakkert om høyverdig kultur, men det var nok underholdning som slo best an. Melodramaet sto sterkt i hele Europa, med store sceniske vulkanutbrudd, flom og heltinner som fløt avgårde på scenen. Ganske fascinerende.

Hva skal du finne ut om Ibsen? - Jeg skal de tre neste årene forske på Ibsens dramaturgiske læring, som blant annet består av hans bruk av scenerommet. Hvordan han endrer og utvikler sceneanvisninger, hvordan han forholder seg til datidens konvensjoner. Og også hvordan hans stoff tar preg av melodramaformatet. Det blir en vekselvirkning mellom hans praktiske arbeid som instruktør og hans egne tekster.

Hvorfor er dette viktig? - En motor for meg har vært hvordan Ibsens praktiske teatererfaringer påvirket dramaturgien hans. Det er behov for en justering i oppfatningen av at bergensårene ble avfeid ved at han hadde det fælt her. Samtidig er det viktig å se på hvordan det han lærer i Bergen påvirker de senere stykkene hans hvor du finner lukkede rom, som i «Et dukkehjem».

Hvorfor forsker du på teater? - Svaret kan spores tidlig i mitt liv. Jeg har alltid likt å opptre, likt å dikte. Teaterhistorie er spennende fordi man kan se ting i kontekst. Dessuten har jeg selv stått mye på scenen.

Bør man ha spilt teater for å bli en god teaterforsker? - Jeg vil ikke si at det er en nødvendighet, men jeg har tro på at det å ha vært under, bak og på scenen spiller en rolle også når man stiller teoretiske spørsmål. Kanskje man ser etter andre ting.

Men hvordan finner du ut hvordan Ibsen jobbet på 1850-tallet? - Av og til føler jeg at jeg kjenner Bergen bedre den gang enn i dag. Teaterarkivet i Bergen har en unik samling Ibsen-materiale. Her finnes blant annet regibøker og anmeldelser. Ibsen tegnet nøye opp hvordan skuespillerne skulle bevege seg på scenen. I noen stykker har han kuttet dialog, endret tekst. Det er svært nyttig at Ibsen var pinlig nøyaktig og hadde god ordenssans, hans arbeid er godt dokumentert.

SILJE STAVRUM NOREVIK