Trafikk mellom Haukeland og Danmarks plass må i den perioden kjøre Bjørnsons gate og ta seg frem via Fabrikkgaten eller Edv. Griegs vei til og fra Fjøsangerveien (se grafikk).

Det er, selvfølgelig, Bybanen som har «skylden» for dette.

— Saken er den at vi må forsterke taket over fotgjengerundergangen der Bybanen skal passere. Det vil ta et par måneders tid fra slutten av juli. Og i denne perioden er det ikke mulig å la trafikk passere verken inn eller ut av Ibsens gate, sier Jostein Fjærestad, som er utbyggingssjef på Bybanekontoret.

— Vil fotgjengerundergangen også bli stengt på det stedet dere skal forsterke taket?

— Nei, vi regner med at fotgjengere skal kunne komme til og fra hele tiden.

Fjærestad opplyser at Bybanekontoret har drøftet med Statens vegvesen hvordan trafikkomleggingen kan gjennomføres. Avdelingsingeniør Alf Storli sier de avventer en formell henvendelse fra Bybanekontoret med detaljerte planer for hvordan man tenker seg trafikkomleggingen. Også politiet må inn i bildet før det nye kjøremønsteret kan gjennomføres.

Fra fire til to

Samtidig med dette vil også de to innerste kjørefeltene sør for lyskrysset på Danmarks plass bli stengt for biltrafikk, og det for evig og alltid. Der skal nemlig Bybanen gå.

Da står bilene igjen med to kjørefelter nordover mot lyskrysset, mot fire i dag. Storli sier at veivesenet vurderer å endre fasene i lyskrysset og legge inn lengre grøntintervaller for å bedre gjennomstrømningen nord-sør.

Også Jonas Lies vei kan bli åpnet midlertidig for å lette forholdene for lokalbeboerne.

Etter sommeren vil også rampen fra Danmarks plass ned mot Gamle Nygårdsbro bli gjenåpnet.

Bussen får enerett

Litt lenger sør i Fjøsangerveien er ombyggingen av krysset mot Minde allé snart ferdig. I mai en gang legger veivesenet siste hånd på verket. Det er også betingelsen for at trafikk kan flyttes over fra Inndalsveien til Kanalveien og Fjøsangerveien.

— Fra starten på sommerrutene blir bussene nordover i Inndalsveien dirigert ned Minde allé og inn i Kanalveien. Svingbevegelsen inn i Kanalveien reserveres utelukkende for busser. Annen trafikk i den retning må kjøre tvers over og opp i Fjøsangerveien, sier Jostein Fjærestad.

Myk overgang

Administrerende direktør Idar Sylta i Tide Buss er glad for at denne endringen for bussene inntrer samtidig med sommerrutene. Det gir en myk overgang i en periode med redusert trafikk. Men Sylta er spent hvordan dette fungerer når det er fullt trykk igjen fra høsten.

— Og så lurer vi fremdeles på hvordan vi skal innrette oss overfor alle dem i Bjørnsons gate og Inndalsveien som ikke lenger får bussen til sin vante holdeplass, sier Sylta.

Bybanearbeidene i Inndalsveien gjør det nødvendig å stenge for gjennomgangstrafikk. Det som blir igjen, er trafikk til og fra eiendommene, informasjonsrådgiver ved Bybanekontoret, Rune Jensen.