• Iberiaskogsneglen kom til Norge i 1988 som blindpassasjer på planter fra Europa. Kalles gjerne brunsneglen eller mordersneglen her i landet.
  • Har spredt seg til store deler av landet og blitt mer tallrik år for år. Enkelte hageeiere har plukket flere titusener individer i løpet av sesongen.
  • Legger egg om sommeren. Hver snegle kan gi opphav til 400 nye snegler. Sneglen dør etter et år, mens de nyfødte individene overvintrer i komposthauger, under steiner og i jorden.
  • Landbruksdepartementet har bevilget penger til bekjempelse av skadedyret.
NEGATIV: Professor Arild Andersen ved Bioforsk i Ås i Akershus med et skarpt lupeblikk på uønskede fremmedelementer i vår fauna, den slimete, brune iberiasneglen. Forskerne har registrert en tilbakegang i bestanden, trolig på grunn av to relativt tørre somre, men frykter at gleden er midlertidig.
SCANPIX