bt.no skrev mandag kveld at falske IT-folk hadde prøvd å skaffe seg tilgang til Bergen kommunes IT-systemer.

To personer hadde bedt om adgang til IT-systemene ved Ulset sykehjem, men ble avvist fordi besøket ikke var forhåndsvarslet.

Slo alarm

Den angivelige IT-bløffen skjedde på Ulset sykehjem, sent om kvelden 19. oktober.

Bergen kommune slo alarm og advarte alle avdelinger om å være oppmerksomme.

Etter at bt.no omtalte saken, har IT-konsulenten meldt seg.

«Konsulenten var ekte nok, men avtalen om å komme til PC her lå så langt tilbake at den var glemt (ca 3 år siden avtalen ble gjort), skriver Magne Rekdal i en e-post til bt.no.

Han jobber med et prosjekt om nye journalsystemer og arbeider med flere sykehjem.

— Fulgte rutinene

«Tidligere har jeg stort sett besøkt Ulset sykehjem på dagtid i tilsvarende ærend. Det spilte sikkert inn at besøket var på et litt uvanlig tidspunkt (arbeidet måtte tas utenfor ordinær driftstid), og at jeg aldri fikk snakket med sykepleier på vakt», skriver Rekdal.

Informasjonsrådgiver Ola Henning Målsnes i Bergen kommune bekrefter at kommunen har trukket anmeldelsen.

«De to personene var like fullt ikke kjent for dem som var på vakt den nevnte kvelden. Det ble ikke gitt melding til sykehjemmet om at vedkommende skulle komme på forhånd. Slik sett har de ansatte på jobb fulgt sikkerhetsrutinene». skriver Målsnes i en e-post til bt.no.