JOHN LINDEBOTTEN

— Mange politikere i Bergen har spurt etter illustrasjoner som viser hvordan vi har tenkt å plassere varehuset og parkeringsplassen. Nå har vi forsøkt å vise på foto hvordan vi har tenkt løsningene våre, sier varehussjef Jostein Hatlebrekke til Bergens Tidende.

IKEA har lagt seg i selen for å overbevise både Bergen bystyre, landbruksmyndigheter og fylkesmannen i Hordaland om at de fortjener å få bygge nytt på en 119 mål stor tomt langs vestsiden av E39, like nord for rundkjøringen på Nyborg. Bergen bystyre har gjort prinsippvedtak om å åpne området for næringsutvikling, mens mange mener at det forholdsvis urørte landskapet bør vernes mot inngrep.

Gratis buss

Både fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen har varslet innsigelse mot IKEAs planer. Fylkesmannen grunngir dette bl.a. med at området ligger lite sentralt i forhold til de tunge boligområdene i Åsane, og at IKEA dermed legger opp til ensidig bilbruk.

— Hvis vil får lov til å bygge, vil vi opprette egen gratisbuss til varehuset, for eks. fra Bergen sentrum. Slik egen bussforbindelse har vi til varehuset vårt på Slependen utenfor Oslo, og der reiser 14 prosent av kundene våre kollektivt, sier IKEAs miljøsjef, Nina Schefte.

Hun lover også at IKEA vil legge om Daleelven fra Banntjørn, at elven vil bli holdt åpen, og at alt skal gjøres for å holde oppe ørretstammen i elven.

— Og så vil vi sørge for turstier i området rundt Banntjørn.

Synlig fra kirken

— Det er også viktig for oss å få frem at vår utbygging ikke vil berøre Mellingen-området eller landskapet rundt Langavatnet. Fra veien inn mot Mellingen vil ikke varehuset være synlig i det hele tatt. Det vil ligge bak skogen. Varehuset blir bare 12 meter høyt, sier Jostein Hatlebrekke.

Som illustrasjonen viser, vil IKEAs planlagte varehus likevel være synlig fra Åsane kirke og fra området ved kirkegården. Mange har sterke motforestillinger mot hektisk handleaktivitet og trafikk inn og ut til IKEA så nær opptil en gravplass.

— Dette ønsker vi selvsagt å ta hensyn til. Varehuset vil være synlig men parkeringsplassen vil være skjult bak 50 store trær. Likeledes vil en voll sørge for at veien og trafikken inn til IKEA ikke blir sett fra gravplassen, sier Nina Schefte.