Se bilder fra btv | Si din mening

Byråden, Fylkesmannens miljøvernavdeling, Nyborg utvikling, et par grunneiere og representanter fra IKEA var med på befaring i området i dag sammen med Fylkeslandbruksstyret.

– Innsigelsen er nå trukket, opplyser Ståle Øvrebø, som har meglet mellom Fylkeslandbruksstyret og Bergen kommune.

Visse betingelser ble imidlertid satt, og en ny reguleringsplan skal nå utarbeides. Deretter må saken opp i Bystyret til ny vurdering.

Bystyret sa i vår ja til utbygging, men innsigelsene fra Fylkeslandbruksstyret satte en midlertidig stopper for dette.

IKEA