Bergensavisen skriver i dag at Stig Sægrov blir tiltalt for brudd på viltloven, brudd på tolloven, brudd på den internasjonale avtalen om eksport av vernede dyrearter (CITES-avtalen) og arbeidsmiljøloven.

Beklager overfor Sægrov

— Jeg beklager at Stig Sægrov havnet i problemer på grunn av at jeg ikke hadde med meg nødvendige papirer på dyrene. Det var mitt ansvar, uttalte Modesto Veccia da Bergens Tidende møtte ham i Italia i fjor høst.

Italieneren tok på seg alt ansvar for at de mange eksotiske dyrene han har brakt til Akvariet ikke har hatt de nødvendige papirer.

Første gang skjedde det i forbindelse med slangeutstillingen 23. februar i 2001. En avtale signert 22. januar 2001 av Veccia på vegne av selskapet Asklepios og direktør Stig Sægrov bekrefter det Veccia hevder.

«Asklepios har ansvaret for å skaffe eksport- og importtillatelser for utstillingen og skaffe det nødvendige materiell for import av slanger til Norge.»

Likevel er det Stig Sægrov, som en uke senere sender Direktoratet for naturforvaltning (DN) en søknad om importtillatelse pr. e-post med en liste med totalt 36 arter.

Søknaden rakk ikke DN å behandle før slangene ankom Norge 22. februar. Veccia hadde ikke med eksporttillatelse fra italienske myndigheter for de slangene som sto på Cites-listen over truede dyrearter.

Skyldte på myndighetene

Da Bergens Tidende møtte Veccia i Italia, skyldte han på italienske Cites-myndigheter.

— Vet du hvor lang tid det tar å behandle søknader? Skulle vi ha laget en utstilling med de nødvendige papirene måtte vi ha startet et år i forveien. Selv om jeg er en nær venn av direktøren for CITES i Roma, så er han ikke min bror. Nå var vi i tidsnød. Stig ville ha dette til åpningen i februar. Jeg skylder ikke på Stig, men vi hadde dårlig tid.

DN anmeldte Akvariet for ulovlig import av slanger, og dette er også med i tiltalen mot Sægrov.

Men også da Akvariet organiserte en ny utstilling med eksotiske dyr i februar i fjor, viste det seg at mange av dyrene var ulovlig importerte, flere av dem blant de aller mest truede dyreartene i verden.

Denne gangen hadde Akvariet tillatelse til import. I tillatelsen gjøres det uttrykkelig oppmerksom på at det for de 11 Cites-artene måtte foreligge eksporttillatelser. Nok en gang ankommer Modesto Veccia Bergen uten papirer. Nok en gang unnlater han å ta kontakt med Tollvesenet. Nok en gang skylder Veccia på italienske myndigheter, men denne gang er han òg misfornøyd med norske regler.

— Vi måtte flere ganger forandre listene fordi norske myndigheter ikke ga oss lov til å importere dyrene. Da Stig laget den første listen fikk vi flere nei. Så måtte vi lage nye lister og skaffe nye papirer. Det ble veldig knapt med tid.

Også for denne siste utstillingen påtok Veccia seg å skaffe de nødvendige tillatelser.

NØKKELVITNE: Italieneren Modesto Vecchia var på vei til Bergen med krokodiller, giftslanger og amfibiedyr. Men daværende akvariedirektør Stig Sægrov stoppet forsendelsen. Nå kan italieneren bli nøkkelvitne i saken mot Sægrov.
Foto: Gunnar Wiederstrøm