Multiconsult har i en rapport beskrevet raset som et flakskred, utløst av unormalt store nedbørmengder i bratt terreng. Flakskred er en betegnelse for ras hvor hele massen løsner momentant.

NTNU er i tvil om om dette er en korrekt vurdering av forløpet til raset. Ekspertene der har, på oppdrag fra Bergen kommune, vurdert konklusjonene til Multiconsult.

NTNU fatter interesse for opplysningene om at ett av husene ved skredkanten hadde sviktende vanntilførsel fra 17-tiden 13. september, åtte-ti timer før raset gikk. Dette kan være forårsaket av at jordmassene allerede da var i sakte glidning, og således førte til brudd på vannledningen, antyder NTNU. Et slikt brudd kan ha tilført jordmassene store, ekstra vannmengder.

NTNU gir også uttrykk for at de skulle ha visst mer om fyllingen på toppen av Hatlestad, der det tidligere sto en garasje. Kommunen krevde denne revet på grunn av store setninger. Dersom fyllingen ikke ble fjernet, mener NTNU at vekten at massene i denne, sammen med store nedbørsmengder, kan være en av årsakene til raset.

Ekspertene ved NTNU presiserer at deres innvendinger ikke har konsekvenser for de viktigste konklusjonene i Multiconsults rapport. NTNU er ellers enig med Multiconsult at området på Hatlestad ikke er tilstrekkelig rassikret.