Fjellene som omkranser bergensdalen står der som barrierer mot mer sykkelbruk.

Nå har planleggerne begynt å lufte muligheten for «barrierereduserende tiltak». Her er noen slike:

  • Sykkeltunnel på 900 meter parallelt med Eidsvågtunnelen kan redusere avstanden fra sentrum til Åsane fra 13,6 til 10 kilometer.
  • Lokk over motorveien i Åsane gjør det lettere å være syklist – og gående.
  • Tunnel under Kronstad vil gjøre det enkelt å komme til og fra den nye Høgskolen på Kronstad. Tunnelen binder sammen Fanaruten med Fløenstien og Bystasjonen.
  • Gang— og sykkelbro over Damsgårdssundet står allerede på kommunens budsjett.
  • Ny bro over Ytrebygdsveien i nordenden av Birkelandsvatnet binder Sandsli og Kokstad bedre sammen.
  • En sykkeltunnel gjennom Kvarven på 800 meter krymper avstanden til Ytre Laksevåg.
  • En snarvei mellom Bjørndalspollen og Varden korter ned sykkelavstanden.
  • En eventuell evakueringstunnel parallelt med Løvstakkveien kunne blitt en effektiv sykkelrute. Alternativt en sykkeltunnel i kombinasjon med bybanetunnel.