— Krohnengen skole er 125 år i år. Med ny fane har vi all grunn til å begynne feiringen, sier rektor Eva Grimstad.

Hun løfter gjerne områdets stolthet, skolen, opp og frem. Den nye fanen er designet av Denise Hunderi og avløser en 81 år gammel fane laget av Thorvald Olsen.

Byråd for skole oppfordret elevene til å ta godt vare på fanen som et verdifullt samlingsmerket for skolen. Nylagede bannere ble slengt ut fra 3. etasje. Og elevene jublet med nye vimpler der teksten var «Krohnengen skole - Kunnskap og vennskap i sentrum». Med ny fane og nye vimpler vil skolen gjøre seg sterkt gjeldende i årets 17. mai-tog.

I TOG: Foran den nye fanen gikk rektor Eva Grimstad (til høyre) og Hans-Carl Tveit sammen med 340 elever i tog i bydelen. FOTO: ARNE NILSEN