En kontrollaksjon utført av fylkesmannens miljøvernavdeling på forsommeren avdekket at en lang rekke virksomheter er alvorlig i bakleksen når det gjelder fjerning av PCB i lysarmatur.

Fra nyttår innføres forbud mot PCB-holdige kondensatorer i lysarmatur. Alle isolerglassruter som inneholder den farlige miljøgiften skal dessuten være forsvarlig merket.

Flust av mangler

Av 18 store private og offentlige byggeiere i Hordaland, hadde flertallet avvik på ett eller flere områder:

  • 13 manglet tidfestet utfasingsplan for lysarmatur.
  • Ti kunne ikke dokumentere budsjettdekning eller økonomisk garanti for gjennomføring av utfasing.
  • Åtte hadde ikke engang undersøkt om de hadde utfasingspliktige PCB-kondensatorer.Bare i de 18 undersøkte kommunene og bedriftene i Hordaland finnes det over 3000 lysende miljøbomber som eierne ikke har noen utskiftingsplaner for.

På landsbasis anslår Statens forurensningstilsyn (SFT) at det gjenstår å samle inn rundt 600.000 armaturer.

— Vi er overrasket over at så mange ennå ikke har undersøkt om de har PCB-holdige kondensatorer, og heller ikke planlagt hvordan de skal skifte dem ut innen fristen, sier aksjonsleder Sissel Storebø hos Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Skummel miljøgift

Hun er forbauset over kontrollresultatene, og viser til den omfattende informasjonsvirksomheten rundt PCB i bygg de seinere årene. Årets aksjon er den tredje rettet mot PCB på relativt kort tid.

PCB (polyklorerte bifenyler) er en alvorlig miljøgift som er kreftfremkallende og giftig. Lysarmatur med denne giften finnes overalt, fra skoler og sykehus til lysløyper og kontorbygg. PCB har vært ulovlig å bruke i Norge siden 1980.

Det er særlig kondensatorer i lysarmatur som er produsert i perioden 1960-tallet og frem til 1980 som er i miljømyndighetens søkelys.

Kontrollaksjonen i Hordaland avslørte også at en rekke selskaper og kommuner slurver med rutinene når det gjelder PCB-holdige isolerglassruter.

Farlig avfall

Over halvparten hadde ikke undersøkt om byggene hadde slike ruter, og 13 av 19 virksomheter hadde ikke rutiner for håndtering av kasserte PCB-holdige ruter.

Mange av byggeierne i fylket hadde heller ikke merket isolerglassrutene med PCB-symbol.

— Av de 12.000 registrerte vindusrutene i denne kontrollen, var hele 7800 ikke merket som farlig avfall. Det øker faren for at disse får en uforsvarlig håndtering ved utskiftning, påpeker Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Virksomheter som mangler utfasingsplan, vil få pålegg om tiltak og varsel om tvangsmulkt. I verste fall blir de politianmeldt.

GIFTIG GLASS: Utskifting av PCB-holdige isolerglass vil koste Bergen kommune rundt 20 millioner kroner. Her er faginspektør Olav Andersen fra Bergen Bygg og Eiendom (BBE) med en forsvarlig merket isolerglassrute.
Bergens Tidende