— Vognførerne våre er opplært til å være ekstra aktsomme på denne strekningen, sier sikkerhetssjef Trond Magne Målsnes i Fjord1 Partner, som driver Bybanen.

Fartsgrensen mellom de to holdeplassene Nesttun og Nesttun sentrum er på maks 15 kilometer i timen. Avstanden mellom disse to stoppestedene er ikke mer enn et par hundre meter.

NESTTUN: - For fotgjengerne på Nesttun blir Bybanen et nytt trafikkelement i gaten, og vi håper at folk ser seg godt for når de ferdes der, sikkerhetssjef Trond Magne Målsnes, og minner om at fotgjengerne har vikeplikt for bybanevognene.
RUNE MEYER BERENTSEN

— For fotgjengerne blir Bybanen et nytt trafikkelement i gaten, og vi håper at folk ser seg godt for når de ferdes der, sier Målsnes, og minner om at fotgjengerne har vikeplikt for bybanevognene.

Frykter musikk på øret

Bybaneførerne har en bjelle til rådighet hvis det blir nødvendig å påkalle oppmerksomhet.

— Vi vet av erfaring at fotgjengere med headset og musikk i øret er verst å vekke når vi kommer, sier sikkerhetssjefen.

Totalt sett byr den nye 3,6 kilometer lange strekningen fra Nesttun til Lagunen på færre trafikkmessige utfordringer enn fra sentrum til Nesttun.

— Vi har bare én veikryssing. Den er ved Skjold skole. Ellers går Bybanen i egen trase, sier Trond Magne Målsnes.

Skinnegangen var ferdig lagt før jul i fjor. De siste månedene har vognførerne fått opplæring i hvordan de skal kjøre på den nye strekningen.

Fem holdeplasser

— I begynnelsen var det litt uvant i gågaten på Nesttun, men vi kjører så sakte at vi har god kontroll. Totalt sett er strekningen til Lagunen enklere å kjøre enn fra Byparken til Nesttun, sier vognfører Eirik Gabrielsen.

Det er fem nye holdeplasser på strekningen: Nesttun sentrum, Skjoldskiftet, Mårdalen, Skjold og Lagunen.

På sin vei til Lagunen går Bybanen gjennom to tunneler: Nesttunhaugtunnelen og Skjoldtunnelen.

Det er spilt inn nye trudelutter som annonserer de nye holdeplassene. På Nesttun sentrum blir passasjererende hilst velkommen med Knutsen og Ludvigsens «Kanskje kommer kongen». Og stemmen som forteller de reisende hvor de er, er den samme som mellom Byparken og Nesttun. Den tilhører fortsatt Heidi Lambach.

Ta Bybanen til Lagunen i videoen øverst!

Makshastigheten på strekningen er 70 kilometer i timen. Det er mellom Skjold holdeplass og endestoppet på Lagunen.

Ca. åtte minutter

Bybanen er beregnet til å ta ca åtte minutter fra Nesttun til Lagunen. Samlet reisetid fra Byparken til Lagunen blir da 31 minutter.

— Det kan være det vil ta et par minutter lengre i innkjøringsfasen, sier sikkerhetssjef Trond Magne Målsnes.

Den offisielle åpningen av strekningen fra Nesttun til Lagunen blir markert førstkommende fredag. Etter åpningen blir det anledning for publikum å reise gratis med Bybanen resten av dagen på denne strekningen.

Første dag med ordinære ruter blir lørdag.

Fornøyd med Bybanen? Diskuter i feltet under.