ANNE SEWITSKY, Colombo

Bergens Tidende møtte den nyankomne fredsobservatøren Paul Erik Bjerke (30) fra Bergen. For to-tre uker siden fikk han forespørsel om å reise til Sri Lanka som fredsobservatør.

— Det hele er litt uvirkelig. Jeg fikk 24 timers frist og nå sitter jeg altså her.

Yngst

— Jeg er yngst i delegasjonen og en av to som ikke har vært på utenlandsoppdrag tidligere, sier Paul Erik Bjerke.

Han har militær bakgrunn og har jobbet to år med organisasjonsutvikling i Marinen i Bergen.

— Jeg ble kontaktet pga. min maritime bakgrunn. Oppgaven min vil bestå i å overvåke sjøområder og de få militære sjøinstallasjonene som fremdeles skal få beholde sin immunitet.

En historisk våpenhvileavtale mellom den tamilske LTTE-geriljaen og regjeringen ble satt i verk 22. februar. Fire tidligere forsøk har alle endt i blodige sammenstøt. Nå håper man derimot at med Norge som forhandlingspartner og den enorme internasjonale iveren etter å bekjempe terrorisme skal det hjelpe partene til å komme til en endelig fredsløsning.

Norge ble bedt om å organisere observasjonsstyrken, som består av 23 erfarne observatører fra Norge, Sverige og Finland, derav ti norske.

Trincomalee

Observatørene blir fordelt nordøst og nord i landet, inkludert Jaffna. Paul Erik Bjerke skal til Trincomalee i nordøst, det skal visst ha noen av verdens vakreste strender. «Trinco» er derimot ikke uten komplikasjoner. I tilknytning til lokalvalgene som fant sted nylig var det store demonstrasjoner og opptog blant tamilene. LTTE-supportere i tusentall løftet armen i militant, nazistisk-liknende «heil-Prabakhara» og proklamerte Trincomalee som tamilsk hovedstad i deres nye «Elam».

— Jeg kan ikke uttale meg politisk om det som skjer der, men det blir helt klart en enorm utfordring. Oppdraget er naturligvis ikke ufarlig og det er ikke for ingenting at den norske ambassadøren bruker skuddsikker bil, sier Bjerke.

— Som monitorer jobber vi med fredsmekling og er her for å legge til rette slik at partene selv kan komme med løsninger. Vårt fokus vil først og fremst være å overvåke brudd på fredsavtalen. I dette arbeidet er nøytralitet en nødvendighet.

Kjendiser

— Mannen i gaten vet knapt hvem presidenten i USA er, men Erik Solheim og vi i delegasjonen er kjendiser. Ganske vittig, humrer Bjerke.

— Folk generelt er optimistiske og både LTTE og regjeringen viser stor iver etter å komme i gang. Hittil har arbeidet dreid seg om innkjøp av biler, materiell og kommunikasjonsutstyr, dessuten kartlegging av omradene vi skal dekke, sier Bjerke.

Bjerke og resten av observatørene har i første omgang en seks måneders kontrakt, men den kan eventuelt bli forlenget dersom partene ønsker det. Målet er at alle fiskerirestriksjoner skal være opphevet og at militære, uvæpnet vel å merke, skal kunne bevege seg fritt innen 24.mai.

DEN NORDISKE delegasjonen samlet for innsats på Sri Lanka.
FOTO: ANNE SEWITSKY