JOHN LINDEBOTTEN john.lindebotten@bt.noLederen i velforeningen, Dag Harald Andersen, bruker uttrykk som ikke egner seg på trykk når han beskriver planene til Brødrene Ulveseth AS.— Vi fikk planene presentert for en uke siden, og vi trodde ikke det vi så. Med seks etasjer over gateplan vil fasaden mot Baneveien ruve over Engensenteret, som bare har fem etasjer, sier Dag Harald Andersen til Bergens Tidende. Malplassert - Dessuten har utbyggeren overhodet ikke tatt hensyn til omgivelsene. Her finnes masse gammel og fin trehusbebyggelse. Ulveseths boligkompleks vil bryte fullstendig med strøkets karakter. Dette nybygget har rett og slett ikke noe her å gjøre. Det er fullstendig malplassert, sier Andersen, som lover at velforeningen vil benytte alle lovlige midler for å få stoppet Ulveseths planer.

Kommunen sin skyld - Men når det er sagt, legger han til, - må det også presiseres at kommunen har det største ansvaret, som har ført videre en reguleringsplan fra 1972. Folkene i kommunen burde skjønt at man tenker annerledes i 2001 enn man gjorde for nesten 30 år siden. De burde altså ha sørget for å få revidert hele reguleringsplanen. For så vidt har jo ikke Brødrene Ulveseth gjort noe annet enn å innrette seg etter den reguleringsplanen som foreligger, sier Andersen.Han understreker at velforeningene ønsker velkommen et bygg på tomten, men det som nå er presentert, er noe helt annet enn de hadde tenkt seg. Daglig leder i Brødrene Ulveseth AS, Atle Ulveseth, smiler og tar kritikken med ro.- Men at blokken din vil bryte radikalt med trehusbebyggelsen omkring, det må du vel innrømme?- Jada, men for noen år siden ble det fremlagt planer for denne tomten med bygninger som var forsøkt tilpasset omgivelsene, med treverk og greier. Det fikk tommelen ned fra byantikvaren, fordi det var en dårlig kopi. Da er det like godt å bryte fullstendig, sier Atle Ulveseth. 67 leiligheter - Når regner du med å starte byggingen? - Jeg har nettopp levert byggemelding, og på kommunen har man opplyst at behandlingen vil ta et halvt års tid. I løpet av høsten skulle vi være i gang, og da regner vi med at alt står ferdig i løpet av første halvår 2003.Boligkomplekset til Brødrene Ulveseth AS er planlagt med 67 leiligheter varierende fra 40 til 120 kvadratmeter. Atle Ulveseth tør ikke spå noe om prisen, men nevner at leilighetene i et annet bygg han reiser i Thormøhlens gate går for ca. 20.000 kroner kvadratmeteren.