På havbunnen utenfor Halhjem er det funnet store forekomster av miljøgiften TBT, i tillegg til PCB.

— Det vil gjøre stor skade på naturen hvis vi skal grave opp og flytte giften. Derfor vil vi i stedet dekke den til. Først med 30 cm sand, en meter med pukk og sprengstein på toppen, sier leder for gassfergeprosjektet i Statens vegvesen, Rune Sandven.

Arbeidet med å dekke til bunnen skal ikke være omfattende. Ifølge Sandven er det komplisert terreng som er årsaken til at prosjektet blir et halvt år forsinket.

— Vi har kommet senere i gang enn planlagt. Det var mange detaljer som måtte på plass før byggingen kunne settes ut på anbud. For å minske risikoen for problemer underveis har vi valgt å gi entreprenøren bedre tid på deler av byggingen. Servicebygget og grøntområder vil først stå ferdig i juni 2007. Fergene i rute

Betongarbeidet med den nye fergekaien skal være ferdig i mai 2006. En måned senere skal kaien være operativ med lem. Selv om ikke hele kaiprosjektet er ferdigstilt, skal gassfergene være i rute som planlagt 1. januar 2007. — Vil fergene gå som normalt under hele byggeperioden?

— Det er det som er planen, og jeg tror det skal være mulig. Vi legger for eksempel sprengningsarbeid til tidspunkt der det er lenge mellom fergeavgangene. I sommer, når den nye kaien er operativ, vil fergene gå derfra, sier Sandven.

Oppstår det problemer i arbeidet blir det aktuelt med omdirigering av fergene til Krokeide eller Hatvik.

— Men det vil by på store problemer både i forsinkelser og informasjon. Vi håper absolutt å unngå slik omdirigering.

Det som i dag utgjør kai og oppstillingsplass på Halhjem, skal bli bunkringskai for gassfylling og parkeringsplass.

For trangt for kjempeferge

Europaveien fra Bergen fortsetter i Sandvikvåg etter fergeturen fra Halhjem. Havnebassenget i Sandvikvåg er for trangt til at gassfergene kan komme inn. I slutten av november begynner arbeidet med å sprenge ut boltringsplass for de nye fergene. Dermed vil kaien være stengt om natten frem til nyttår. Fergene går da om Jektevik.

— Det er to kaier i Sandvikvåg som begge må utvides. Men vi ferdigstiller den ene før vi begynner på den andre. Dermed kan én kai brukes gjennom hele byggeperioden, sier Sandven.

Både oppstillingsplass og tilkjørsel blir større på begge sider av fergestrekningen. Halhjem får en stor rundkjøring, mens Sandvikvåg kan smykke seg med et ekstra avkjøringsfelt.

NOK PLASS: I enden av den 90 meter lange piren på Halhjem vil det være kaiplass til to ferger. Til venstre for den nye oppstillingsplassen ligger den gamle fergekaien. Der skal gassfergene fylle tanken. ILLUSTRASJON: MULTICONSULT