I dag er det klart for et foreløpig klimaks i Geir Sæleviks langvarige kamp mot staten. Ni år etter at politiet stemplet ham som sexovergriper, møter den 45-årige lastebilsjåføren påtalemyndigheten ansikt til ansikt i Sunnhordland forhørsrett.

Sælevik har saksøkt staten for totalt 3,6 millioner kroner, og er sikker på at dette ikke blir partenes siste møte.

Mellomstasjon

— Dette er bare en mellomstasjon. Jeg er rimelig sikker på at denne saken havner i lagmannsretten, uansett utfall. Hvis jeg taper, vil jeg anke. Det samme regner jeg med at staten gjør hvis jeg får medhold, sier Sælevik.

Det var i 1994 at han uskyldig ble anklaget for et tusentalls groteske voldtekter mot sin søster. Først i mai 2001 ble 45-åringen endelig renvasket. Da henla riksadvokaten saken som intet straffbart forhold.

Staten, ved førstestatsadvokat Walter Wangberg, har hele tiden avvist ethvert erstatningsansvar, men forsøkte likevel å legge saken død i sommer gjennom et forlikstilbud på 400.000 kroner.

Nekter plent

Rettssaken skal gå over tre eller fire dager. Sæleviks advokat, Arvid Sjødin, har stevnet 15 vitner. Blant dem er både politiinspektøren som i et internt notat har bekreftet at Sælevik hadde status som siktet, noe påtalemyndigheten ellers har nektet plent for.

I tillegg skal riksadvokat Tor Erling Busch forklare seg om hvorfor han ikke grep inn og renvasket Sælevik på et langt tidligere tidspunkt enn han gjorde. Det er også ventet at advokat Sjødin vil grille Busch vel og lenge om hans redegjørelse om Sæleviks sak for justisminister Odd Einar Dørum.

Justisministeren brukte redegjørelsen som grunnlag for å svare på spørsmål gitt av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Flere fremtredende stortingspolitikere, med Carl I Hagen (Frp) i spissen, har karakterisert Dørums svar som mangelfulle, og i verste fall villedende.