• Ramler man i sjøen, hjelper det ikke å være god i matte, sier Ida Heggdal Jørgensen (11). I kveld kan skolebassenget hennes bli nedlagt.

Med store plask og jubelrop hopper klasse 5A ved Damsgård skole i vannet.

Hver tirsdag klokken 12.05 er det deres tur til å bakse rundt i 45 minutter i det 12,5 meter lange skolebassenget.

— Egentlig er det for lite. Helst skulle vi hatt en dobbelttime i uken, sier Petter Kvamme (12).

Han sitter i elevrådet ved skolen, som har engasjert seg mot byrådets forslag om å legge ned skolebassengene på Damsgård og Holen skole.

I kveldens bystyremøte blir det avgjort om elevene får fortsette å svømme i skolenes basseng, eller om de må busses til det nye storbassenget på Nygårdstangen i fremtiden.

Ida Heggdal Jørgensen (11), nestleder i elevrådet på Damsgård skole, håper på politikernes hjelp til å redde skolebassenget. Hun mener det er ekstra viktig å kunne svømme i en by som Bergen.

— Ramler man i sjøen eller får problemer under bading, hjelper det ikke å være god i matte. Mister vi muligheten til å svømme en gang i uken, vil færre barn bli flinke nok svømmere til å passe på seg selv i vannet, mener Jørgensen.

Klokken 15.30 i ettermiddag skal foreldrene ved Damsgård og Holen skole arrangere en protestaksjon ved gamle rådhus. Der vil de også overlevere de over 700 underskriftene i oppropet mot bassengnedleggelsene på indre Laksevåg.

Rektor: – Blir dårligere

Marianne Haugland, fungerende rektor ved Damsgård skole, er tydelig på at svømmeundervisningen for elevene vil bli dårligere dersom de må transporteres til Nygårdstangen for å komme seg i vannet.

I dag er bassenget ved skolen i bruk imellom 19 og 21 timer i uken.

— Antallet svømmetimer i uken vil bli betydelig færre. Sannsynligvis blir svømmeopplæringen ved Damsgård som resten av Bergens-skolene, oppdelt og periodisert, sier Haugland.

BEVARER BASSENGET: Ifølge FAU ved Damsgård skole, er det fullt mulig å bygge ny skole, samtidig som bassenges bevares. Slik mener de skolen bør se ut i fremtiden - med bassenget i underetasjen.
Arkitekt Mette Torslett

I 2007 skrev forsker Sigrun Høvik Reiestad en rapport om tilstanden for norsk svømmeundervisning på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.Den viser at skoler som harperiodisert svømmeundervisning, i snitt gir elevene halvparten så få timer somskoler med ukentlig svømming.

— Undersøkelsen kartlegger ikke faktisk kvalitet på undervisningen, så det blir vanskelig for meg som forsker å si om jevnlig eller periodisk svømmingundervisning fungerer best. Men normalt vil man tenke at manblir bedre i en aktivitet man gjør ofte, enn hvis man kun gjør det inn i mellom, sier Reiestad.

En av to kan svømme

Ifølge en to år gammel spørreundersøkelse i regi av Norges Svømmeforbund, har bare 57 prosent av norske femteklassinger svømmeundervisning på skolen. 47 prosent av de spurte klarte ikke å svømme 200 meter.

Til sammenligning tok nær samtlige femteklassinger ved Damsgård skole ferdighetsmerket for 200-meter svømming.

FAU-leder Karit Elise Valen sier at både elevene og foreldrene er svært fornøyd med svømmeundervisningen på Damsgård skole.

— At de skal ta vekk noe som fungerer så godt, er uforståelig, mener FAU-lederen.

Byrådet argumenterer for bassengnedleggelsen med at 60 til 70 millioner kroner er for mye å betale for å beholde bassenget. De mener også at det ikke er plass. Det mener Valen å kunne motbevise.

— Tallet er tatt ut av løse luften. Det eneste tallet som finnes i kommunens papirer, er et anslag fra Norconsult på 5,5 millioner kroner, sier Valen.

FAU ved Damsgård skole har fått tegnet en skisse over hvordan skolen kan og bør se ut i fremtiden.

— Det viser at plassmangel ikke er noen hindring for å beholde bassenget, sier Valen.

Dyktige svømmere

Ifølge Roar Andersen, daglig leder i Idrettsrådet i Bergen, har Damsgård og Holen skole alltid bemerket seg med ekstra dyktige svømmere.

— Disse to skolebassengene har vært svært verdifulle rekrutteringsbaser for Bergen som svømmeby, sier han.

Andersen sier at Bergens-idretten er glade for at det kommer et 50-metersbasseng på Nygårdstangen, men er redd for at byrådet vil presse for mange klasser og sportsklubber inn i det.

— Det må ikke bli slik at man legger ned eksisterende basseng, slik at vinningen går opp i spinningen, sier Andersen.