– Jeg trodde jeg var flink til dette, og jeg har hatt en reduksjon i bruk av drivstoff på ti prosent. Da kan du tenke deg hvor mye de som ikke er bevisst på kjøringen kan spare, sier Lars Bonsaksen.

Trafikklæreren fra Voss og 15 andre trafikklærere er samlet i regi av Norges Autoriserte Trafikkforbunds fylkesavdeling i Hordaland. I to dager har de lært å gasse og bremse riktig, slik at de igjen kan holde kurs for bedrifter og privatpersoner.

For få instruktører

Kurset «EcoDriving», eller økokjøring, er nemlig blitt så populært at fylket har for få instruktører til å kunne dekke behovet.

– De siste to årene har CO2 vært på alles lepper. Folk er blitt mer interessert i å lære hvordan de selv kan bidra til å redusere utslippene. Først nå når de nye trafikklærerne er ferdigutdannet, har vi mulighet til å dekke etterspørselen etter slike kurs, sier hovedinstruktør Jan Anker-Goli.

I dag har fylket ti instruktører i økokjøring fra forrige kurs i 2000. Selv med denne ukens rekruttering av instruktører, tror Anker-Goli at det snart er behov for flere.

– Til nå har i hovedsak bedrifter bestilt kurs, men interessen fra privatpersoner øker. Derfor vil behovet for instruktører bli enda større.

Sparer tid og penger

Høye gir, planlagt kjøring og gasspedaler som slippes tidlig er enkle tiltak som bidrar til en mer miljøvennlig kjøring. Men det er ikke bare miljøet som tjener på å legge om kjørestilen.

– I gjennomsnitt reduseres drivstofforbruket med rundt 15 prosent. Du kan se på det som 15 prosent rabatt på drivstoff. I tillegg reduseres ulykkesrisikoen. Forsikringsselskapene melder om nedgang i skadeutbetaling til folk som har tatt et slikt kurs. Ved å planlegge kjøringen og se lengre frem enn bilen foran, er sannsynligheten for kollisjon mindre.

Og kanskje mest overraskende: En kommer raskere frem til målet.

– Når en slipper gasspedalen i god tid før kryss og rundkjøringer, slipper man å bremse helt opp. Flyten i trafikken blir bedre, og totalt reduseres tidsbruken.

Vil tilby kurs

Kjørelærer Lars Bonsaksen har meldt seg på instruktørkurset både med hensyn til kjøreskoleelevene sine, og fordi han tror etterspørselen etter kurs fra dem som allerede har sertifikat vil øke. Selv er han overrasket over hvor lett det var å minske utslippene.

– Dette gir jo en kjempegevinst. Det er noen tonn med CO2 å spare, og penger å hente, om flere kjører mer bevisst.

Kursinstruktør, Frank Johansen, håper kjørelærerne bringer kunnskapen videre til elevene som tar kjøretimer.

– Greier vi å lære kjøreskoleelevene å kjøre riktig fra begynnelsen, vil de etter fem år ha spart inn kostnaden på førerkortet, gitt at de i gjennomsnitt kjører 20.000 kilometer i året.

Bonsaksen håper også politikerne får øynene opp for denne måten å minske klimautslipp på.

– I stedet for å øke avgiftene, kan de pålegge kjørekurs, spøker den ferske instruktøren.

Hva synes du om saken? Si din mening her.

SKJERMER LOMMEBOKEN: Hovedinstruktør for Ecodriving-kurset, Jan Anker-Goli, planlegger kjøreløype for trafikklærerne sammen med instruktør Tor-Steinar Ludvigsen. - Etter et slikt kurs blir det lenger mellom hver gang du må innom bensinstasjonen for å fylle, sier de.
Strand, Knut