Se video øverst i saken

BT fortalte mandag om MariannChristensen, som er alene med tre spedbarn etter at hun fødte trillinger ogmannen ble innlagt på sykehus. Den eneste hjelpen kommunen kunne tilby, varvaskehjelp hver 14. dag.

Mannen har Morbus Crohn. Det er en kronisk tarmsykdom som forverres av stress.

Nå tar helsebyråd HildeOnarheim selvkritikk og lover Christensen mer hjelp.

— Sånn som hun harhatt det, skal det ikke være. Vi beklager at familien er kommet i dennesituasjonen, sier Onarheim.

Opp i bystyret

Hun fortalte i bystyretmandag kveld at kommunen har vært i kontakt med familien, og tilbudt langt merhjelp enn hittil. Etter det BT erfarer, vil Mariann Christensen nå fåavlastning ved to måltider. Bemanningen blir doblet, og Christensen vil fåopptil åtte timer hjelp hver dag hele uken.

Onarheim sier også at hun harbedt helse— og omsorgsetaten endre retningslinjene, spesielt med tanke påtvilling- og trillingforeldre.- Vi har retningslinjer for utmålingav hjelp. De er generelle retningslinjer, men alle som utmåler hjelp må ogsåkunne bruke skjønn. Trillinger og sykdom er en slik situasjon der skjønnetkommer inn. Jeg har likevel bedt om at vi endrer retningslinjene. Vi skal væreen raus kommune som tilbyr dem som for tvillinger eller trillinger hjelp hvisdet trengs, sier Onarheim.

— Jeg er utrolig lettet over at hjelpen jeg får nå blir kraftig utvidet, sier Christensen til BT.

— Det jeg har fått vite fra forvaltningsavdelingen, er at jeg får hjelp til to måltider. Det vil komme to hjemmesykepleiere til hvert måltid, noe som betyr at de blir ferdig med stellet før de går. Jeg vil også få hjelp i helgene, sier Christensen.

— Jeg synes også det er svært gledelig at kommunen endrer måten de behandler tvilling- og trillingsforeldre som har avlastningsbehov. Jeg unner ikke noen å måtte gå gjennom noe sånt. At det nå kommer i orden, er utrolig viktig for de som er i vår situasjon, sier Christensen.

Leserstorm

Hun har fått et ras av henvendelser fra engasjerte BT-lesere i løpet av mandagen.

— Jeg hadde ikke ventet at det skulle bli så mye, men i løpet av dagen har jeg fått en rekke henvendelser fra kjente og ukjente som har tilbudt hjelp, sier hun.

I løpet av dagen har jeg fått en rekke henvendelser fra kjente og ukjente som har tilbudt hjelp. Jeg er utrolig takknemlig. Mariann Christensen

— Jeg er utrolig takknemlig for all støtten. Og da jeg leste om saken i avisen og så Byombudets uttalelser, fikk jeg en reaksjon. Da kom tårene og for første gang kjente jeg skikkelig på trøttheten. Dette er en bekreftelse på at det ikke bare er vi som føler at vi sliter, men at andre vurderer det på samme måten.

Tirsdag fikk hun hjelp av en bekjent som er sykepleier. Det gjorde at hun har kunnet ta seg fri noen timer og besøkt mannen på sykehus.

— Da jeg kom dit, fikk jeg middag. De hadde lest i avisen at jeg ikke fikk tid til å spise.

Koker på Facebook

Christensen har bevisst holdt seg unna Facebook, men forteller at søsteren har orientert henne om en voldsom respons fra venner, bekjente, naboer og helt ukjente, som alle har gitt henne støtte.

— Mange vil gi praktisk hjelp, og jeg er utrolig glad for støtten, men det jeg først og fremst venter på er kommunen. Det jeg trenger nå er fast hjelp hver dag, hjelp jeg vet kommer og som jeg ikke trenger å organisere.

Christensen vil på ingen måte avvise hjelp fra andre. Hun får alt hjelp fra venner og familie, men er nødt til å sette noen grenser.

Må avvise hjelp

— Jeg kan ikke ta inn alle, men reaksjonen jeg har fått fra både familie og venner viser at det er mer hjelp å hente der ute, og den vil jeg ta imot. Men jeg kan ikke slippe altfor mange mennesker inn i familien. Jeg må ta hensyn til barna.

Hun forteller at også far er svært glad for støtten.

— Han har visst hvordan jeg har måttet kjempe, og håper som jeg at kommunen nå kommer med mer hjelp slik at jeg kan få dagene til å henge sammen, sier Mariann Christensen.

Diskuter saken under:

Mariann Christensen har fått en rekke henvendelser og tilbud om hjelp etter oppslaget i mandagens papirutgave av Bergens Tidende. Nå lover også helsbyråden mer hjelp.
ETTER STELLET: Mariann Christensen kan ikke regne med et rolig øyeblikk så lenge barna er våkne. Her med Mathias på armen, Christoffer skrikende og Erik i noenlunde ro.
Vegar Valde