JAN I. ELIASSEN

Marinejegerne ble sluppet fra et militært fly i fallskjermer over Vågen der en stridsbåt fra Kystartilleriet og gummibåter plukket dem opp.

— Dette er noe av det ypperste i norsk maritimt miljø, styrker som også har vært i Afghanistan, sa Torolf Rein i Maritime Bergen, tidligere forsvarssjef.

Det er nå eller aldri for skipsfarten, hevder Visjon & ressursgruppen av maritimt ansatte i Bergen. De hadde invitert til debatt og diskusjon om bord i Fjord Lines MS «Fjord Norway», og tromlet sammen en del lokale størrelser i bergenspolitikken som sitt bidrag til den maritime dagen i Bergen.. MS «Gann» av Stavanger var «base» for fremstøt mot publikum fra både Sjømannsorganisasjonene, Maritimt Forum og Bergens Rederiforening, med appeller ved Norsk Sjømannsforbund og Fellesforbundet.

— Signalet fra Næringsdepartementet og skipsfartsministeren gjennom Stortingsmelding nr. 31 er positive. Men det er Stortingsrepresentantene som bestemmer om vi fortsatt skal ha en maritim næring i dette landet, sa sjefen for Rieber Shipping ASA, Sven Rong, som representant for Bergens Rederiforening.

— Vi ber ikke om særordninger eller subsidier. Vi ber om politisk vilje og forståing til at vår viktige næring skal få lovbestemte forutsigbare rammevilkår som setter oss i stand til å konkurrere om kapital og arbeidskraft på linje med resten av Europa, sa Rong.

— Vi er inne i en svært avgjørende fase for næringen vår. Denne kampen kan vi ikke vinne bare ut fra egen kompetanse, fastslo Rong.

Han pekte på at rederinæringen er motoren i den maritime virksomheten som her i Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane står for en omsetning på mer enn 50 milliarder kroner.