Av en eller annen grunn falt flere store greiner ned i veien i Kristoffer Jansons vei på Landås. Veien ble sperret og bilene begravet i løvverket. Både politiet og representanter for kommunen rykket ut for å fjerne greinene.

Ingen av bilene skal ha fått skader av betydning.

Treet sperret Kristoffer Jansons vei, inntil det ble fjernet av kommunen.
BJØRN OTTO AARHEIM