En telefonsamtale er ikke bare en telefonsamtale. En ny undersøkelse viser at vi oppfører oss helt forskjellig — og sier forskjellige ting, avhengig av hva slags telefon vi snakker i.

Ifølge Telenor Plus og Bengal Consulting, som har intervjuet 1000 personer, er det i fasttelefonene nordmenn har de sosialt mest verdifulle samtalene. En mobilsamtale begynner gjerne med «hvor er du?». En typisk fasttelefonsamtale begynner med «hvordan har du det?»

Kosetelefonen

Informasjonssjef i Telenor Pluss, Atle Lessum, sier at fasttelefonsamtalene har en helt annen rolle enn mobilsamtalene, særlig nå når det snart er jul og vi (forhåpentlig) skal ringe til familie og venner. Han beskriver fasttelefonen som «kosetelefonen». Det er den vi bruker nå vi skal sette oss ned og riktig hygge oss.

— Folk bruker mobiltelefonen når de skal ha noe gjort, mens de bruker fasttelefonen når det er noe de skal ha sagt, sier Atle Lessum til Bergens Tidende.

Mange har faste ritualer når de skal ta en fasttelefonsamtale. De setter gjerne over en kopp te, sitter i en bestemt stol og tenner kanskje en røyk. Samtalene er planlagte, kanskje avtalt. Noen ganger ringer man til og med på forhånd for å si fra at man ringer senere, kanskje om ti minutter. På den måten får også den andre tid til å gjøre de nødvendige forberedelser. For det kan godt hende at samtalene tar lang tid: Det viser seg nemlig at det typiske fasttelefonritualet for privatpersoner er en 30 minutter lang samtale mellom klokken syv og ti om kvelden.

Skjemt og alvor på en gang

En gjennomsnittlig fasttelefonsamtale er betraktelig kortere. Den varer 5,6 minutter. En gjennomsnittlig mobilsamtale varer 2,3 minutter.

Paal Fure i Bengal Consulting sier at den gode samtalen handler om å gi og ta, og å høre og bli hørt.

— Den gode samtalen er både lystig og alvorlig. Det er rom for begge deler. Samtalen har et rituelt preg. Den innledes og avsluttes gjerne på en bestemt måte, sier han.

Menn mener at lange kveldssamtaler er en utpreget kvinnehobby. Menn innrømmer likevel at de har lange samtaler selv, men da fordi de har spesiell nytte av samtalen, eller de føler seg forpliktet til å ta den (tro det om du vil!). Mange kvinner svarer at de lange fasttelefonsamtalene inneholder det som gjerne kalles sladder. Men for dem er sladder viktig informasjon, ifølge undersøkelsen.

Telenor og Bengal Consulting har også funnet ut at fasttelefonen regnes som et produkt for voksne. Har man fasttelefon, er man etablert.

SNAKKER MED FARMOR: - Du trenger ikke tenke så mye på meg til jul, bestemor, jeg har alt jeg, sier Martin Sætre (22) i fasttelefonen. Vi tror ham dessverre ikke, der han simulerer en «god» telefonsamtale på jernbanestasjonen, på oppdrag fra Telenor. <p/>Foto: Knut Strand