EIRIK MELING

— En brann i bånn av Klostergarasjen vil være veldig skummelt. Vi vil måtte bevege oss mot brannen og det vil være svært varmt og røykfullt, sier brigadeleder Asbjørn Fotland i Bergen brannvesen.

Gårsdagens befaring handlet ikke om å kontrollere brannsikkerheten i garasjen, men å gjøre brannfolkene kjent med stedet. Alle brigadene i Bergen brannvesen har en slik befaring.

— Dette er rein rutine og vi gjør det ved mange nye bygg. Vi må vite hvor rømningsveiene er, hvor vannuttak og liknende befinner seg, sier Fotland.

Et annet problem er kommunikasjonen. Det er ikke mobildekning i garasjen, men brannvesenet har en egen løsning.

— Vi har med oss en egen basestasjon som gir oss muligheten til å kommunisere i en eventuell krisesituasjon. Den synes å fungere godt også her i Klostergarasjen, sier Fotland.