Nå er den unge mannen dømt til fire måneder fengsel. Han ble også fradømt førerkortet i tre år.

– Det etterlates et inntrykk av en bilfører som har lagt seg til et totalt uakseptabelt kjøremønster, skriver sorenskriver Gunnar Steintveit i Nordhordland tingrett.

Retten slår fast at 19-åringen ved to anledninger har opptrådt bevisst uaktsomt, og at uaktsomheten fremstår som grov. Vitner fortalte også at den unge mannen ved andre anledninger har vist liten respekt for fartsgrensene.

Den første ulykken skjedde i januar i fjor da 19-åringen kjørte i retning Knarvik i Lindås. Ifølge dommen var farten minst 100 km/t i 80-sonen da han mistet kontrollen over bilen. Den havnet over i motgående kjørefelt, delvis ut i grøften der den traff en fjellknaus.

Passasjeren omkom og bilen ble påført omfattende materielle skader.

Den andre ulykken skjedde i april i år, kort tid etter at han fikk vite at han ville bli tiltalt for dødsulykken året før.

Han kjørte da i opp mot 135 km/t i 80-sone, og endte nok en gang utfor veien. Denne gangen slapp passasjeren unna med fysiske skader.

– Det er skremmende at heller ikke dette fikk ham til å endre kjøreatferd, mener retten, og mener dette sammen med at en passasjer døde er klart skjerpende for straffeutmålingen.

Retten konkluderer med at det ikke er noen tvil om at 19-åringen må få ubetinget fengsel.

TOR HØVIK (ARKIV)