Det oppsto krangel mellom domfelte og fornærmede da de skulle forlate et utested, og begge ble enige om å gjøre opp på baksiden av lokalet.

Da 28-åringen slo ned fornærmede, ble han angrepet av en av motstanderens kamerater. De to braket sammen, før fornærmede sparket 28-åringen i ansiktet med den hensikt å skille dem. Han løp så fra stedet, med domfelte i hælene.

Episoden endte utenfor Hotel Norge. Der dyttet 28-åringen fornærmede i bakken og sparket ham tre ganger i ansiktet. Sparkene resulterte i kuttskader i munnen slik at fornærmede måtte sy åtte sting. Retten har i formildende retning lagt vekt på at fornærmede og hans kamerater selv var med på å legge opp til voldsepisoden, men velger å se skjerpende på at 28-åringen løp etter fornærmede for å hevne seg. Byretten valgte etter en helhetsvurdering å ikke ilegge domfelte saksomkostningene.