Torsdag denne uken møtte mannen i Bergen tingrett i en såkalt tilståelsessak.

I retten la han alle kortene på bordet og sa seg enig i anklagene.

— Han har handlet med forsett og i vinnings hensikt, skriver dommeren.

Grovt trygdebedrageri

For noen år tilbake oppholdt den for tiden arbeidsledige mannen seg i lengre perioder av gangen i utlandet - til sammen i cirka ett år.

Derfra sendte han meldekort til Meldekortsentralen.

I meldekortene opplyste han ikke at han oppholdt seg i utlandet, selv om en forutsetning for å få dagpenger er at man bor eller oppholder seg i Norge.

Dette førte til at den bergensbosatte mannen urettmessig fikk betalt ut totalt 215.630 kroner netto, i dagpenger og såkalt ferietillegg, noe som ifølge siktelsen medførte «tap eller fare for tap for Nav».

Mannen er nå dømt for grovt trygdebedrageri. Straffen: 60 dagers fengsel.

Får strafferabatt

— Trygdesystemet er basert på at den som mottar ytelser oppgir riktige opplysninger, fastslås det i dommen.

Dommeren trekker også frem at svindelen er så stor i kroner og øre at det ikke er aktuelt å reagere med samfunnsstraff.

Mannen får likevel en viss strafferabatt - både fordi han har tilstått uten forbehold, og fordi det har tatt lang tid å få saken for retten.

Det eldste svindelforholdet er over fire år gammelt.