I dag vil Stortinget vedta utbygging av ny E39 Svegatjørn-Rådal, det vil si ny firefelts motorvei mellom Os og Bergen.

— Det er over 50 år siden den første ingeniøren i Statens Vegvesen tok fatt på planarbeidet for ny vei mellom Os og Bergen. Det har vært en lang og krevende planprosess, men nå er vi klar for oppstart, sier ordfører Terje Søviknes (FrP) i en pressemelding.

Grensebeboere kan slippe bompenger

Den nye veien vil, ifølge stortingsproposisjonen, åpnes i 2021-2022 med en kostnad på ca 6,5 milliarder kroner (2014-kroner). Av dette skal 2,6 milliarder kroner (ca 40 prosent) betales av trafikantene gjennom bompenger.

Men stortingsflertallet har akseptert ønsket om å fjerne forhåndsinnkreving av bompenger — noe som betyr at bompengebodene først blir satt opp når veien står ferdig.- I tillegg åpner nå stortingsflertallet for å gi beboere på på grensen mellom Os og Bergen, dvs. Nordvik og Kalandseidet/Søfteland fritak for bompenger. Det har vært en lang kamp, men vi har lykkes, sier Søviknes.

Bygger fra oktober 2015

Statens vegvesen opplyser at prosjektets to hovedkontrakter vil bli utlyst 15.januar 2015, med tilbudsfrist 21.april. Det vil si byggestart er forventet i oktober/nopvember 2015. Veivesenet har ellers samlet ledelsen for tre store prosjekter i distriktet: Svegatjørn-Rådal, Ringveg vest og Sotrasambandet. Felles prosjektleder for de tre prosjektene blir Sverre Ottesen.

— Dersom Stortinget vedtar prosjektet, vil vi i bompengeselskapet starte arbeidet med å stille midler til disposisjon for Statens vegvesen slik at anleggsarbeidet kan starte så snart som mulig i 2015, opplyser daglig leder Torbjørn Wilhelmsen i Os-Bergen bompengeselskap.

Bompengeselskapet kaller den nye veien "Lysevegen", oppkalt etter Lysefjorden og Lysekloster.— Lysevegen er det hittil største enkeltprosjektet innen samferdselsutbygging i Hordaland, og vedtaket markerer slutten på mange tiår med planlegging av den nye veien, sier Wilhelmsen.

Ny næringspark

Ny E39 Os-Bergen vi halvere reisetiden mellom Os og Bergen til om lag 20 minutt, og fra Os til Flesland blir reisetiden rundt 15 minutter. Like ved ny E39, i Endelausemarka, planlegger Os kommune noe Lyseparken Næringsområde med heile 500 mål nytt næringsareal.

— Dette gjør Os særdeles attraktiv for tilflytting og ny næringsetablering. Vår klare ambisjon er at Lyseparken skal stå fram som det nye tyngdepunktet for næringsetablering i Bergensregionen, sier Søviknes.

TRASEEN: Obs! Etter at dette kartet ble laget, er viadukten ved Hamre tatt ut og erstattet med tunnel.