Breivik, som i dag er nestleder i Venstre, følger i Venstre-nestor Lars Sponheim sine fotspor på flere vis.

Han bor i Ulvik, slik Lars Sponheim gjør. Han har vært ordfører i Ulvik, slik Lars Sponheim var. Og nå kan han bli stortingsrepresentant, slik Sponheim var det i fire stortingsperioder.

Så gjenstår det å se om han også vil følge i Sponheims fotspor når det gjelder ledervervet, som nestleder er han i det minste på vei.

Enstemmig komité

— Å være innstilt til et så viktig verv, kjennes ansvarsfullt og er dessuten svært spennende, sier Breivik.

Det var en enstemmig nominasjonskomité som innstilte Breivik på førsteplassen. Leder i nominasjonskomiteen, Ingebjørg Winjum, skryter naturlig nok av førstekandidaten i pressemeldingen komiteen sendte ut i formiddag.

— Med Terje Breivik får Venstre en toppkandidat som virkelig brenner for verdiskaping og distriktsutbygging, og som kjenner fylket godt.

47 år gamle Breivik er nestleder i halv stilling, og jobber i tillegg i halv stilling i et selskap som selger omsorgstjenester.

Kamp om annenplass

På annenplass foreslår flertallet i nominasjonskomiteen Åsta Årøen (39) fra Bergen, men hun må finne seg i å måtte kjempe om den posisjon med Erlend Horn (25), han også fra Bergen. Et mindretall i komiteen vil ha Horn på annenplassen.

På tredjeplass foreslår komiteen 44 år gamle Synnøve Handeland fra Kvinnherad.

Venstre er i dag ikke representert på Stortinget fra Hordaland, men ligger an til mandat dersom partiet kommer over sperregrensen.